Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.073

 

Απάντηση ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.073, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα με τον Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999 [Άρθρο 13, παράγραφος (ε), Ν. 13(Ι)/1999] και τους σχετικούς Κανονισμούς [Κανονισμός 23 (ζ), Κ.Δ.Π.186/2001], ο/η Συνδετικός Λειτουργός Ειδικής Εκπαίδευσης (ΣΛΕΕ) είναι υπεύθυνος/η για:
σύνταξη και υποβολή προς την Επαρχιακή Επιτροπή, μέσω του οικείου επιθεωρητή του σχολείου τουλάχιστον ανά εξαμηνία, σύντομων εκθέσεων υπό τύπο επαναξιολόγησης, αναφορικά με κάθε παιδί για το οποίο έχει ευθύνη, και οι οποίες περιλαμβάνουν αναφορές στις απόψεις του γονέα του παιδιού, της διεύθυνσης του σχολείου, του διδακτικού προσωπικού και κάθε άλλου εμπλεκόμενου στην παροχή της ειδικής εκπαίδευσης στο κάθε παιδί.

β) Οι ΣΛΕΕ συγκαλούν πολυθεματικές συναντήσεις στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς για όλα τα εγκεκριμένα από την ΕΕΕΑΕ παιδιά. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς για όλα τα εγκεκριμένα παιδιά που αλλάζουν βαθμίδα (παιδιά που φοιτούν στην προδημοτική και στην ΣΤ΄ τάξη). Επιπλέον, συγκαλούνται έκτακτες πολυθεματικές συναντήσεις όταν προκύψει πρόσθετη ανάγκη, στις οποίες παρευρίσκονται όλοι οι ειδικοί που εμπλέκονται και οι γονείς του παιδιού. Οι ΣΛΕΕ καταγράφουν πρακτικά κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, τα οποία στέλλονται στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ) και μπαίνουν στον προσωπικό φάκελο του παιδιού. Στα εν λόγω πρακτικά φαίνονται οι απόψεις όλων των παρευρισκομένων και όχι μόνο του/της ΣΛΕΕ.

γ) Η ΕΕΕΑΕ λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και εισηγήσεις όλων των μελών της πολυθεματικής ομάδας, καθώς και των ΣΛΕΕ, για να καταλήξει στην απόφαση για τις αναγκαίες παροχές για κάθε παιδί.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων