Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.069

 

Απάντηση ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση που αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και σας ενημερώνω ότι, κατόπιν σχετικής Πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργικό

Συμβούλιο αποφάσισε στις 8.11.2017 την εξόφληση μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού των συσσωρευμένων μέχρι την 1.9.2017 οφειλών Κοινοτικών Συμβουλίων προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

2. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους €18,7 εκ. περίπου, αφού προηγουμένως εξασφάλισε τη γραπτή δέσμευση και των 80 επωφελούμενων Κοινοτικών Συμβουλίων ότι θα καταβάλλουν άμεσα τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ενώ αίτημα του Υπουργού Γεωργίας, κατόπιν εξουσιοδότησής του από το Υπουργικό Συμβούλιο, για διαγραφή των τόκων ύψους €2,65 εκ. περίπου, δεν εγκρίθηκε από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή του Γενικού Λογιστηρίου.

3. Παρά τη δέσμευση που υπέγραψαν όλα τα επηρεαζόμενα Κοινοτικά Συμβούλια, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, 38 από αυτά δεν εξοφλούν τα τρέχοντα τιμολόγια, με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν και πάλιν οφειλές οι οποίες ανέρχονται στο €1,8 εκ., το οποίο και τοκίζεται, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα και οι μη διαγραφέντες τόκοι οι οποίοι και ανατοκίζονται. Αποτέλεσμα τούτων, 59 Κοινοτικά Συμβούλια παρουσιάζουν σήμερα καθυστερημένες οφειλές ύψους €4,5 εκ. περίπου και το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται τρόπους ανάκτησης των οφειλών αυτών

4. Οι οφειλές οκτώ (8) Δήμων, σύμφωνα πάντα με πρόσφατα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ανέρχονται στα €25.750.000 περίπου (€19.479.000 ληξιπρόθεσμα + €6.271.000 τόκοι). Πέντε Δήμοι υπέγραψαν συμφωνίες αποπληρωμής των οφειλών τους με το Τμήμα, ενώ για τους υπόλοιπους γίνεται συμψηφισμός με την κρατική τους χορηγία.

5. Τα ερωτήματα με αρ. 2 και 3 αναμένεται να απαντηθούν από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, προς το οποίο έχετε ήδη απευθυνθεί.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων