Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.025

 

Απάντηση ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.025, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη και αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με την επιστολή σας ημερομηνίας 03/09/2018 και επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι τα θέματα ασφαλείας στις κολυμβητικές δεξαμενές ρυθμίζονται στη βάση των “Περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμών του 1996”, και ειδικότερα στους Κανονισμούς 45-50, όπου προβλέπεται ο ορισμός υπεύθυνου προσώπου για τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής και η παρουσία υπεύθυνων εποπτών ασφαλείας των λουσμένων.

2. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, το άρθρο (9)(1)(α) και (β) του Περί Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου του 1992(55(1)/1992) προνοεί:
Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) Διατηρεί ή λειτουργεί δημόσια κολυμβητική δεξαμενή χωρίς άδεια λειτουργίας ή

(β) διατηρεί ή λειτουργεί δημόσια κολυμβητική δεξαμενή κατά παράβαση των Κανονισμών, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες, αν όμως η παράβαση συνεχισθεί μετά την καταδίκη του, τούτο είναι ένοχο περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράβαση.

3. Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί στο παρόν στάδιο τον εκσυγχρονισμό της σχετικής νομοθεσίας και η εισήγηση που έχει υποβληθεί από τον κ. Χατζηγιάννη θα εξεταστεί στα πλαίσια αυτά.

4. Παραμένω στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων