Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.03.022

 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.022, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Αποπεράτωση του κύριου (παλαιού) δρόμου Λεμεσού-Πάφου από τη συμβολή με το δρόμο του αεροδρομίου μέχρι την είσοδο της Κοινότητας Τίμης

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Για την κατασκευή πεζοδρομίων και την τοποθέτηση οδικού φωτισμού στο τμήμα του παλαιού δρόμου Λεμεσού-Πάφου μήκους 300μ. περίπου εκτός κατοικημένης περιοχής, πληροφορείστε ότι εξετάστηκε από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και δόθηκαν οδηγίες προς το Τμήμα Δημοσίων Έργων για προώθηση τους στη βόρεια πλευρά του παλαιού δρόμου Πάφου-Λεμεσού (Β6), αφού ετοιμαστούν οι σχετικές μελέτες και εκτιμήσεις. Το έργο θα ενταχθεί σε επόμενους προϋπολογισμούς.

3. Διευκρινίζεται ότι, λόγω του ότι η εγκατάσταση οδικού φωτισμού δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσίων Έργων αλλά της εκάστοτε Τοπικής Αρχής, υποδείχτηκε στη Κοινότητα Τίμης να ζητήσει από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) την ετοιμασία μελέτης εγκατάστασης του οδικού φωτισμού έτσι ώστε να τοποθετηθούν οι αναγκαίες πρόνοιες στα πεζοδρόμια πριν την κατασκευή τους.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων