Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.644

 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2018 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.644, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες για την πρακτική εφαρμογή του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου (Ν.19(Ι)/2018) που τίθεται σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου 2018 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Είναι γεγονός ότι στα πλαίσια της διαδικασίας εξέτασης του Νομοσχεδίου του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής των Αντιπροσώπων είχε διαφανεί ότι διάφοροι υφιστάμενοι Νόμοι διαθέτουν παρόμοιας φύσης πρόνοιες με διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικές ποινές. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είχε δεσμευτεί ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής των Αντιπροσώπων, να προωθήσει τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στους άλλους νόμους. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει τα ακόλουθα:

i. Έχει ετοιμαστεί Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο του 2018 για την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων που προβλέπονται στο νέο Νόμο Ν. 19(Ι)/2018 και παράλληλα καταργούνται αδικήματα που δεν συνάδουν με το νέο Νόμο. Μετά από τη δημόσια διαβούλευση με εμπλεκόμενους, το Νομοσχέδιο έχει σταλεί στη Νομική Υπηρεσία στις 5 Ιουλίου 2018 για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο.

ii. Έχει ετοιμαστεί προσχέδιο κανονισμών που τροποποιεί τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς, για ρύθμιση προνοιών και αδικημάτων και κατάργηση ποινών που προβλέπονται και στο νέο Νόμο Ν. 19(Ι)/2018. Μετά την αναγκαία διαβούλευση με εμπλεκομένους, το Νομοσχέδιο έχει σταλεί στη Νομική Υπηρεσία στις 3 Ιουλίου 2018 για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο.

iii. Η Ένωση Δήμων έθεσε ενώπιόν μας τους Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμούς των Δήμων, οι οποίοι παρουσιάζουν παρόμοιας φύσης πρόνοιες με διαφορετικό περιεχόμενο και διαφορετικές ποινές με το Νόμο Ν. 19(Ι)/2018, και αφού έχουν μελετηθεί εντοπίστηκαν οι προβληματικές πρόνοιες και έχουν σταλεί εξειδικευμένες επιστολές σε κάθε Δήμο. Με τις επιστολές μας καλούνται οι Δήμοι, ανά περίπτωση, να τροποποιήσουν ή/και να καταργήσουν συγκεκριμένα άρθρα που δεν συνάδουν με το Νόμο Ν.19(Ι)/2018. Αναμένεται από τους Δήμους να προωθήσουν τις αναγκαίες ενέργειες και να μας ενημερώσουν σχετικά.

3. Σε σχέση με την προώθηση της αναγκαίας ενημερωτικής εκστρατείας για το περιεχόμενο του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου (Ν. 19(Ι)/2018), έχουν γίνει οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και προωθούνται οι ακόλουθες δράσεις μέσω του Συμβουλίου Προώθησης Χρήσης του Ποδηλάτου (Συμβουλευτικού Σώματος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων):

i. Σε σχέση με την αναγκαιότητα της προώθησης της χρήσης του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς, βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνών και Έργων, η οποία ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 και αναμένεται να έχει διάρκεια ενός έτους. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει εξασφαλίσει χορηγία ύψους €80.000 από τον ΟΠΑΠ Κύπρου και συμπληρωματικά έχει συνεισφέρει €25.000 από ίδιους πόρους για την εν λόγω εκστρατεία.

ii. Ετοιμασία τριών (3) τηλεοπτικών σποτ, τα οποία θα προβάλλονται παράλληλα και μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

iii. Ετοιμασία ραδιοφωνικών σποτ.

iv. Έντυπο με ενημερωτικό υλικό σε μορφή ερωτοαπαντήσεων.

ν. Διαφημίσεις πάνω σε λεωφορεία.

vi. Διοργάνωση Δημοσιογραφικής Διάσκεψης για την ανακοίνωση των δράσεων.

vii. Έκδοση Δελτίων Τύπου και φιλοξενία των εμπλεκόμενων φορέων σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.

4. Τέλος, σας διαβεβαιώνω ότι θα προωθηθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες σε σχέση με την προσαρμογή άλλων νομοθεσιών και την ενημέρωση του κοινού, έτσι ώστε η νομοθεσία για τα ποδήλατα, να τεθεί σε ισχύ στις 31 Οκτωβρίου 2018 και να εφαρμοστεί με τους καλύτερους οιωνούς.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων