Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.629

 

Απάντηση ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018 της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω κ. Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.629, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1. Η χρήση ταχύπλοων σκαφών και γενικότερα των σκαφών αναψυχής που αποτελούν μια διακριτή κατηγορία του θαλάσσιου τουρισμού ρυθμίζεται από τις διατάξεις των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων [Νόμος 56(1)/1992 όπως τροποποιήθηκε - Ν. 60(1)/1999 και Ν. 73(/)/2001], και των σχετικών Κανονισμών.

2. Είναι γεγονός ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρέπει την ενοικίαση σκαφών σε επισκέπτες της Κύπρου χωρίς να κατέχουν άδεια χειριστή. Αυτό γίνεται ύστερα από σύντομη κατατόπισή τους από τις επιχειρήσεις ενοικιάσεως για την λειτουργία του σκάφους, τις συνθήκες στην περιοχή ενοικίασης και τους κανόνες πλοήγησης. Δεν προνοείται το ίδιο όμως για τους μόνιμους κατοίκους της Κύπρου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια στρέβλωση που οδηγεί σε δυσμενή διάκριση, η οποία έτυχε κατά καιρούς οξείας κριτικής. Στο παρελθόν τέθηκε ακόμα και θέμα συνταγματικότητας των προνοιών της νομοθεσίας.

3. Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι διατάξεις του υφιστάμενου Νόμου και των Κανονισμών που εφαρμόζονται εδώ και πέρα από είκοσι πέντε χρόνια, παρουσιάζουν αδυναμίες και εφαρμόζονται με αρκετές δυσκολίες, είτε λόγω ασάφειας, είτε λόγω ετεροχρονισμού. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για πλήρη εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που διέπει όλο το πλέγμα που αφορά τα σκάφη αναψυχής, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας επεξεργάστηκε προσχέδιο Νομοσχεδίου, το οποίο έθεσε (από τις 24/5/2018) σε διαβούλευση με όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες για έκφραση θέσεων/παρατηρήσεων και εισηγήσεων για βελτιώσεις. Η διαβούλευση αυτή ολοκληρώθηκε στις 18/06/2018 και στην παρούσα φάση το Υφυπουργείο βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των παρατηρήσεων/προτάσεων που λήφθηκαν. Στο αμέσως επόμενο στάδιο, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και με τους ιδιωτικούς φορείς και το κοινό γενικότερα, με στόχο να οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2018.

4. Σημειώνεται ότι αφού ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας διαβούλευσης, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα αποστείλει το προσχέδιο του νομοσχεδίου στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο. Ακολούθως αναμένεται να κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

5. Για ενημέρωση, αναφέρεται ότι σκοπός του νομοσχεδίου που αναφέρεται πιο πάνω, είναι ο καθορισμός ενός εκσυγχρονισμένου πλαισίου με στόχο την αναμόρφωση της λειτουργίας και επιθεώρησης των ταχυπλόων σκαφών, και των σκαφών αναψυχής ευρύτερα καθώς και της απόκτησης Άδειας Χειριστή για τους χειριστές όλων των σκαφών αναψυχής (μηχανοκίνητων και μη). Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σκάφη Αναψυχής (Οδηγία 94/25/ΕΚ και την Οδηγία 2013/53/ΕΕ), η οποία ρυθμίζει τα κατασκευαστικά πρότυπα τέτοιων σκαφών και η οποία ενσωματώθηκε στην κυπριακή έννομη τάξη με ειδική δευτερογενή νομοθεσία-Κανονισμούς (ΚΔΠ191/2017). Αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση και αποσαφήνιση διαφόρων στρεβλώσεων και κενών που παρουσιάζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα η απουσία διατάξεων αναφορικά με τη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων, αναφορικά με σκάφη ξένης σημαίας, αναφορικά με σκάφη που εκτελούν διεθνείς πλόες, αναφορικά με άδειες χειριστών για σκάφη όλων των τύπων, καθώς και πρόνοιες αναφορικά με το όριο μήκους των σκαφών αναψυχής.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας είναι στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων