Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.618

 

Απάντηση ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2018 του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.618, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση που αφορά στην κλινική άσκηση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και σας ενημερώνω ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με επιστολή του ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, διαβίβασε το ερώτημα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ζητώντας σχετικές πληροφορίες.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με επιστολή του ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2018, υπέβαλε τις υπό αναφορά πληροφορίες προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με τις οποίες η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου θα περάσει από τη διαδικασία Πιστοποίησης από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), με βάση τα Πρότυπα Ποιότητας του ΔΙ.Π.Α.Ε. και τα Πρότυπα Ποιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Ιατρικής Εκπαίδευσης (World Federation of Medical Education - WFME).

Όσον αφορά στην κλινική εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπάρχει ευθυγράμμιση με τα Πρότυπα Ποιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Ιατρικής Εκπαίδευσης και κρίνεται ως ικανοποιητική. Συγκεκριμένα, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Οι φοιτητές των προκλινικών ετών (1°, 2°, 3°) έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τεχνικές προσομοίωσης για την ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων και το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα εισαχθεί πρόγραμμα τυποποιημένων ασθενών και του ψηφιακού εικονικού ασθενούς.

  • Από το 2ο έτος σπουδών οι φοιτητές πραγματοποιούν μηνιαίες κλινικές επισκέψεις σε κέντρα υγείας και άλλα κλινικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα της Κύπρου (π.χ. Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας).

  • Από το 4° έτος και μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν καθημερινή πεντάωρη κλινική εκπαίδευση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο Μακάρειο Νοσοκομείο Παίδων και στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε διαφορετικά τμήματα των Νοσοκομείων/εξειδικευμένων κλινικών και λαμβάνουν απαραίτητες κλινικές γνώσεις στις αντίστοιχες ειδικότητες του προγράμματος σπουδών κάθε έτους. Η εκπαίδευση γίνεται στους θαλάμους ασθενών, στα εξωτερικά ιατρεία, στις χειρουργικές αίθουσες και σε διαγνωστικά/θεραπευτικά εργαστήρια.

Η κλινική εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής αξιοποιεί τις δομές, τον εξοπλισμό και το κλινικό υλικό εκπαίδευσης που προσφέρονται στις εγκαταστάσεις των νοσοκομείων και των κλινικών μονάδων της Κύπρου. Οι εν λόγω παράμετροι καθορίζουν τόσο τον αριθμό φοιτητών που μπορούν να απορροφηθούν για κλινική εκπαίδευση όσο και την ποιότητα της κλινικής εξάσκησης που λαμβάνουν. Στο παρόν στάδιο, ο αριθμός και οι κατηγορίες ασθενών που διευκολύνουν την κλινική άσκηση των φοιτητών καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό το φάσμα απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών. Η χωρίς έλεγχο αύξηση του αριθμού φοιτητών θα οδηγήσει σε μείωση της ποιότητας εκπαίδευσης. Επίσης, η Ιατρική Σχολή αναγκάζεται να προσαρμόσει το πρόγραμμά της ανάλογα με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των νοσηλευτηρίων (π.χ. η απουσία Νευρολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Λευκωσίας περιόρισε την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών σε θαλάμους ασθενών και ολοκληρώθηκε στην πλειοψηφία της στα εξωτερικά ιατρεία αυτής της ειδικότητας).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ακόμα και στα μεγάλα νοσηλευτήρια της χώρας είναι αρκετά περιορισμένες οι δυνατότητες ταυτόχρονης εξυπηρέτησης των σκοπών της έρευνας, της εκπαίδευσης και του υψηλού επιπέδου περίθαλψης. Ως εκ τούτου, η δημιουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών στα δημόσια νοσηλευτήρια και η αύξηση των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής σε κλινικές ειδικότητες κρίνονται αναγκαία για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης κλινικής εκπαίδευσης των φοιτητών.

Επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτούσια η προαναφερόμενη επιστολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, για περαιτέρω ενημέρωσή σας.»

 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων