Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.592

 

Απάντηση ημερομηνίας 12 Απριλίου 2019 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.592, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2.      Ήδη βρίσκεται υπό ανάπτυξη το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα “Ιππόδαμος” το οποίο σκοπό έχει τη Μηχανογράφηση της πλειοψηφίας των διαδικασιών του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

3.      Το εν λόγω σύστημα, το οποίο στην παρούσα φάση βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία, χωρίζεται σε υποσυστήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό, την υποβολή και εξέταση Πολεοδομικών Αιτήσεων, τη Διαχείριση Πολεοδομικών Έργων, Κυβερνητικών Οικισμών και Θεμάτων Λογιστηρίου.

4.      Το υποσύστημα που αφορά τις Πολεοδομικές Αιτήσεις, θα υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τους πολίτες/μελετητές για εξασφάλιση Πολεοδομικής Άδειας, καθώς επίσης θα παρέχει τα απαιτούμενα εργαλεία στους εσωτερικούς χρήστες (προσωπικό του ΤΠΟ) για τη διαχείριση της αίτησης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

5.      Η ολοκλήρωση και η εφαρμογή του Συστήματος “Ιππόδαμος” αναμένεται εντός του 2019.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων