Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.496

 

Απάντηση ημερομηνίας 15 Μαΐου 2018 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.496, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Ανάπτυξη του συστήματος “e-Call”
 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Ερώτηση με αρ. 1

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση του Κέντρου Ελέγχου Μηνυμάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας, ώστε αυτό να λειτουργεί ως Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων Εκτάκτου Ανάγκης (PSAP) για σκοπούς της Υπηρεσίας eCall. Το σύστημα είναι σε λειτουργία από το Σεπτέμβριο του 2017, αφού είχαν εκτελεστεί επιτυχώς οι σχετικοί έλεγχοι αποδοχής από εξειδικευμένο ξένο οίκο δοκιμών. Το Νοέμβριο του 2017, εκτελέστηκαν με επιτυχία από τον ίδιο οίκο, από άκρο σε άκρο έλεγχοι καταλληλότητας της υπηρεσίας “eCall” περιλαμβανομένων της καταλληλότητας των δικτύων κινητής τηλεφωνίας να υποστηρίξουν την υπηρεσία. Σχετικά με το ερώτημα αν η Αστυνομία είναι εξοπλισμένη με σύστημα GPS, αυτό αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
 

Ερώτηση με αρ. 2

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, θα αξιολογήσει τη λειτουργία του συστήματος και τη συμπεριφορά των οδηγών όταν θα έχει ληφθεί ικανός αριθμός κλήσεων eCall, και αναλόγως των συμπερασμάτων και των προβλημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν θα προβεί σε σχετική ενημέρωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση σοβαρού δυστυχήματος η λειτουργία του συστήματος είναι αυτόματη και δεν απαιτείται η παρέμβαση του οδηγού, ενώ μετά τη λήψη των δεδομένων του δυστυχήματος από το σύστημα υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του οδηγού και του Κέντρου. Σε περίπτωση χειροκίνητης κλήσης η λειτουργία του συστήματος είναι η ίδια με την αυτόματη με μόνη διαφορά ότι η κλήση ενεργοποιείται από τον οδηγό.
 

Ερώτηση με αρ. 3

Από πληροφόρηση που έχει δοθεί από την Αστυνομία, έχει όντως ληφθεί περιορισμένος αριθμός κλήσεων “eCall”.
 

Ερώτηση με αρ. 4

Η εγκατάσταση συστήματος “eCall” είναι υποχρεωτική σε όλα τα καινούρια οχήματα από τις 31 Μαρτίου, 2018. Η εκ των υστέρων εγκατάσταση του συστήματος σε παλαιότερα οχήματα είναι εφικτή, αλλά υπάρχει προβληματισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με θέματα που προκύπτουν (τεχνικά και νομικά) τα οποία ίσως να απαιτούν νομοθετική ρύθμιση. Το Υπουργείο μέσω του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει δηλώσει την προθυμία του να συμμετάσχει σε σχετικό ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που θα έχει ως στόχο να διερευνήσει τα ζητήματα και προβλήματα που προκύπτουν από την εκ των υστέρων εγκατάσταση του συστήματος “eCall” σε παλαιότερα οχήματα και να προτείνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις σε τεχνικό και νομικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η πολιτική του Υπουργείου σχετικά με την εκ των υστέρων εγκατάσταση του συστήματος (retrofit) θα καθοριστεί εφόσον έχουν εξαχθεί στα σχετικά συμπεράσματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε νέες Οδηγίες και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.496, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση που περιγράφεται στον τίτλο και σας πληροφορώ ότι η Αστυνομία έχει εγκαταστήσει το σύστημα GPS Navigation στα οχήματά της από τις 28/7/2017. Σημειώνεται, επίσης, ότι το Κέντρο Λήψης του συστήματος “e-call” έχει λάβει περίπου τριάντα (30) κλήσεις μέχρι σήμερα, όμως καμία δεν αφορούσε πραγματικό περιστατικό σύγκρουσης ή έκτακτης ανάγκης. Οι κλήσεις αφορούσαν περιστατικά στα οποία το κουμπί που είναι εγκατεστημένο στα οχήματα ενεργοποιήθηκε εκ παραδρομής.

2. Τα υποερωτήματα (2) και (4) της Ερώτησης αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο οποίο η επιστολή σας έχει σταλεί.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων