Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.494

 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.494, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1. Μέχρι σήμερα έχουν αρχίσει οι κατασκευαστικές εργασίες δύο κτιρίων στη Λεμεσό και οι απορρίψεις στη θάλασσα γίνονται υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

2. Η ποιότητα του νερού που απορρίπτεται στη θάλασσα και η κατάσταση του θαλάσσιου νερού στην περιοχή απόρριψης, παρακολουθούνται μέσω χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε εβδομαδιαία βάση, τα αποτελέσματα των οποίων αποστέλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για αξιολόγηση.

3. Οι ποσότητες νερού και για τα δύο έργα ανέρχονται στα 5.000 κυβικά μέτρα ημερησίως και οι άδειες που έχουν δοθεί ισχύουν για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

4. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους, έχουν την ευθύνη εφαρμογής του εναρμονιστικού Νόμου 57(Ι)/2008 για τη Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης. Για τον σκοπό αυτό, παρακολουθείται συστηματικά, η ποιότητα των νερών κολύμβησης σε περιοχές νερών κολύμβησης της Κύπρου, κατά την κολυμβητική περίοδο η οποία ξεκινά την 1 Μαΐου. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται σύμφωνα και με τις υποχρεώσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι απορρίψεις για τις δύο αναπτύξεις που αναφέρονται πιο πάνω γίνονται σε περιοχές μικρής απόστασης από περιοχές νερών κολύμβησης και είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ποιότητα των νερών κολύμβησης να διατηρηθεί εξαιρετική, για προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

5. Έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στο Τμήμα Περιβάλλοντος περίπου 30 αιτήσεις για ψηλά κτίρια και έχουν σταλεί επιστολές στη Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), με βάση τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ ή Προγράμματα Νόμου [Ν.102(Ι)/2005].
Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αναμένεται να εκπονήσει ΣΜΠΕ για τα ψηλά κτήρια και να την καταθέσει στην Περιβαλλοντική Αρχή.

6. Αναμένεται από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή να υποβάλει στο άμεσο μέλλον και άλλες αιτήσεις προς αξιολόγηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, για τις οποίες ο αριθμός δεν μπορεί να προβλεφθεί.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων