Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.465

 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2018 της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.465, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

(α) Δεδομένου ότι τα οχήματα αυτά τις περισσότερες φορές είναι δηλωμένα ως ακινητοποιημένα, η υφιστάμενη νομοθεσία, και συγκεκριμένα το άρθρο 5Β(4) του «περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Νόμου του 1972, όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα», προβλέπει ότι «πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή επιτρέπει τη χρήση ακινητοποιημένου οχήματος διαπράττει αδίκημα».

(β) Το Υπουργείο προωθεί τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε να επιτρέπεται η μετακίνηση ακινητοποιημένου οχήματος για σκοπούς συντήρησης, επιδιόρθωσης, επίδειξης ή με ειδική άδεια του Εφόρου για ένα και μόνο ταξίδι για καθορισμένο σκοπό. Το νομοσχέδιο, που ετοιμάστηκε, τιτλοφορείται ως «ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» και έχει κατατεθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών στις 2 Νοεμβρίου, 2017. Περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες για ακύρωση της ακινητοποίησης και καταβολής όλων των τελών για άδεια κυκλοφορίας αν διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν βρίσκεται εκεί που δηλώθηκε ακινητοποιημένο.

(γ) Τυχόν κυκλοφορία τέτοιων οχημάτων, εγείρει σοβαρά θέματα οδικής ασφάλειας, αφού ένα ακινητοποιημένο όχημα δεν καλύπτεται ασφαλιστικά.

(δ) Τυχόν αποδοχή εισήγησης ατελούς κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών δυνατόν να δημιουργήσει προσδοκίες για ατελή κυκλοφορία και οχημάτων άλλων κατηγοριών.

2. Βάσει των πιο πάνω, στο παρόν στάδιο δεν κρίνεται σκόπιμη η ικανοποίηση ενός τέτοιου αιτήματος.

3. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων