Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.422

 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Μαΐου 2018 του Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.422, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα:

2. Ο σχεδιασμός των δημόσιων σχολικών κτιρίων υπόκειται στην νομοθεσία που διέπει το σχεδιασμό των δημόσιων κτιρίων και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, τη Δήλωση Πολιτικής, τα Τοπικά Σχέδια και τα Παραρτήματά τους, τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Νόμο, τον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο, τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμούς και τους Κανονισμούς Πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

3. Κατά την εκπόνηση της μελέτης για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων υποβάλλονται τα εγκεκριμένα προσχέδια στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για την εξασφάλιση πολεοδομικής έγκρισης. Τα προσχέδια της μελέτης αποστέλλονται παράλληλα στις αρμόδιες υπηρεσίες για απόψεις, και αυτές ενσωματώνονται στην τελική μελέτη.

4. Το Υπουργείο διαθέτει “Πρότυπα Σχεδιασμού Νέων Σχολείων” για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου, Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίου και Λυκείου). Περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για το σχεδιασμό νέων σχολείων και το κτιριολογικό πρόγραμμα στο οποίο καθορίζονται οι αναγκαίες λειτουργίες κάθε τύπου και μεγέθους σχολείου, τα μεγέθη των απαιτούμενων χωρών για κάθε λειτουργία, ο τρόπος χρήσης κάθε χώρου και ο τρόπος διάταξης, καθώς και οι λειτουργικές σχέσεις μεταξύ τους.

5. Οι πρόνοιες των προτύπων εφαρμόζονται και στις επεκτάσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων σχολικών κτιρίων, όπου και όσο αυτό είναι εφικτό.

6. Τα πρότυπα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.moec.gov.cy/technikes_ypiresies/protypa_schediasmou_scholeion_html).

7. Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων