Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.421

 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2018 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.421, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στη σχετική ερώτηση και σας ενημερώνω ως ακολούθως:

1. Οι έλεγχοι των σχολικών μονάδων για την επιθεώρηση των επιπέδων της ασφάλειας και υγείας στις σχολικές μονάδες διενεργούνται από τους ακόλουθους:

1.1. Από τις Σχολικές Εφορείες, κάθε χρόνο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

1.2. Από τον/τη Διευθυντή/ντρια της κάθε σχολικής μονάδας και το προσωπικό. Επίσης υπάρχει Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας, όπου υπάρχουν 10 ή και περισσότερα εργαζόμενα άτομα στη σχολική μονάδα, η οποία επιλαμβάνεται τέτοιων θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας.

1.3. Από Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εφόσον του ζητηθεί από τη Διεύθυνση του Σχολείου.

1.4 Επίσης, βάσει των “περί Σχολικών Εφορειών Νόμων”, κάθε χρόνο, στην αρχή της χρονιάς, συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή από Βοηθό Διευθυντή του Σχολείου, από εκπροσώπους του Συνδέσμου Γονέων, από τον Πρόεδρο του Μαθητικού Συμβουλίου (Μέση Γενική Εκπαίδευση) και από μέλος της Σχολικής Εφορείας. Ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν τη Συμβουλευτική Επιτροπή, είναι η ασφάλεια των μαθητών στο σχολικό χώρο.

1.5. Όσον αφορά τις Τεχνικές Σχολές, ισχύουν οι παράγραφοι 1.2 και 1.3, καθώς δεν εντάσσονται σε κάποια Σχολική Εφορεία. Επίσης, κάθε χρόνο, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το κάθε σχολείο επιθεωρείται από τον οικείο Επιθεωρητή, σε συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/ντρια.

2. Σχετικά με το ερώτημά σας εάν ορίζεται υπεύθυνος για την Ασφάλεια και Υγεία σε κάθε σχολική μονάδα, όπως προβλέπεται από τον “περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο”, όπου υπάρχουν λιγότερο από 10 άτομα, υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής/ντρια του Σχολείου (εκπρόσωπος εργοδότη). Όπου υπάρχουν 10 ή και περισσότερα άτομα, τότε συστήνεται Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας.

3. Όσον αφορά τα προσόντα των επιθεωρητών:

3.1. Τα προσόντα των Λειτουργών Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού καθορίζονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Συγκεκριμένα, πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια συνολικής διάρκειας 130 ωρών (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας).

3.2. Για τον/τη Διευθυντή/ντρια ή αντιπρόσωπο του κάθε σχολείου, κάθε χρόνο διοργανώνονται δίωρα σεμινάρια σχετικά με το θέμα.

3.3. Οι Σχολικές Εφορείες ακολουθούν τις οδηγίες των Τεχνικών Υπηρεσιών
μέσω εγκυκλίων.

4. Για τα ευρήματα των επιθεωρήσεων:

4.1. Στη Δημοτική και Μέση Γενική Εκπαίδευση ενημερώνεται η οικεία Σχολική Εφορεία η οποία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των σχολείων της περιφέρειάς της.

4.2. Στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, εφόσον οι επιδιορθώσεις ή παρεμβάσεις είναι μικρής κλίμακας, ο/η Διευθυντής/ντρια του κάθε σχολείου δίνει οδηγίες στο τεχνικό προσωπικό. Σε περιπτώσεις όπου οι επιδιορθώσεις ή παρεμβάσεις είναι μεγάλης κλίμακας, ενημερώνονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων