Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.416

 

Απάντηση ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.416, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Σύμφωνα με πληροφόρηση που εξασφαλίστηκε από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), κατά την εξέταση αιτήσεων διαχωρισμού τεμαχίων τα οποία βρίσκονται εντός του αρδευτικού έργου Κοκκινοχωριών (Νότιου Αγωγού), εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27(1)(β), του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, σύμφωνα με τις οποίες η διαίρεση τους διενεργείται ανεξάρτητα αν σε ορισμένα από τα νέα τεμάχια δεν έχει τοποθετηθεί αρδευτική παροχή και αυτή θα τοποθετηθεί μελλοντικά.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων