Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.390

 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2018 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.390, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση αναφορικά με την πολιτική που εφαρμόζεται όσον αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις προσώπων που απεβίωσαν χωρίς να υπάρχει διεκδίκηση από νόμιμους κληρονόμους, και σας πληροφορώ ότι μετά από εξέταση του θέματος σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική με το θέμα νομοθεσία, το Υπουργείο Οικονομικών έχει πληροφορηθεί τα ακόλουθα:

  • Με την κοινοποίηση του θανάτου του πελάτη/κατόχου του λογαριασμού, ο λογαριασμός (εφόσον δεν είναι κοινός με άλλο άτομο) δεσμεύεται, έτσι ώστε όλες οι επιταγές, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές εντολές, αν παρουσιαστούν να μην πληρωθούν και να επιστραφούν.

  • Οι δικαιούχοι λογαριασμών (ή οι πιστωτές) που επιθυμούν να διεκδικήσουν τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα προσκομίζουν όλα τα σχετικά έγγραφα ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. Πιστοποιητικό Θανάτου, Διάταγμα Διαχείρισης, Διάταγμα Δικαστηρίου με το οποίο να διατάσσεται η τράπεζα να παραδώσει τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα σε συγκεκριμένο πρόσωπο κτλ.). Νοείται ότι τα έγγραφα που παρουσιάζονται στην τράπεζα πρέπει να είναι σε πρωτότυπη μορφή ή σε αντίγραφα πιστοποιημένα ως πιστά αντίγραφα.

  • Αν δεν προσεγγίσει κανένας την τράπεζα, τότε πιθανόν να μην είναι καταχωρημένος ο πελάτης ως Αποβιώσας. Η μόνη ενέργεια η οποία θα γίνει, είναι σε κάποια χρονική στιγμή να ενεργοποιηθεί η διαδικασία των ΑΔΡΑΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΑΔΡΑΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (dormant account). Αν ο πελάτης ή ο λογαριασμός του πελάτη πληροί τις προδιαγραφές για καταχώρηση ως DORMANT ACCOUNT, ο λογαριασμός μετατρέπεται σε DORMANT και αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση. Στις απαντήσεις που δόθηκαν μια τράπεζα ανέφερε ότι τα ποσά μπαίνουν σε λογαριασμό αποθεματικού (reserve account) κάτω από τη διαχείριση των Οικονομικών Υπηρεσιών της τράπεζας.

  • Τα ποσά κρατούνται μέχρι κάποιος δικαιούχος να τα διεκδικήσει με τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

2. Το Υπουργείο Οικονομικών παραμένει στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις τυχόν χρειάζεστε.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων