Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.370

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Απριλίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.370, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1. Δεν υπάρχει εξειδικευμένο νομικό πλαίσιο για την επίσημη αναγνώριση αγροτικών οργανώσεων.

2. Σε διάφορες νομοθεσίες που αφορούν γεωργικά θέματα, όπου προβλέπεται η σύσταση αντιπροσωπευτικών σωμάτων, είτε συμβουλευτικών είτε για τη λήψη αποφάσεων, ορίζονται συνήθως εκπρόσωποι των πέντε αγροτικών οργανώσεων ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ, ΕΚΑ, ΠΕΚ, ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΕΥΡΩΑΓΡΟΤΙΚΟΣ.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζουν οι Αγροτικές Οργανώσεις και τη σημασία που έχει για την οικονομία του τόπου η ύπαρξη οργανωμένου αγροτικού κινήματος το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση των αγροτικών οργανώσεων με την Απόφασή του με αρ. 40537 και ημερομηνία 2/2/1994 με βάση την οποία παραχωρείται οικονομική ενίσχυση από το κράτος στις 5 αγροτικές οργανώσεις στη βάση κατανομής που αποφασίστηκε από Υπουργική Επιτροπή και η οποία τυγχάνει της κοινής αποδοχής των αγροτικών οργανώσεων.

4. Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συνεργάζεται και διαβουλεύεται με αριθμό άλλων φορέων που εκπροσωπούν γεωργικά συμφέροντα σε εξειδικευμένους κλάδους της γεωργίας όπως Παγκύπρια Οργάνωση Σιτοπαραγωγών, Παγκύπρια Οργάνωση Αγελαδοτρόφων, Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων, Παγκύπριος Σύνδεσμος Χοιροτρόφων, Παγκύπριος Σύνδεσμος Αιγοπροβατοτρόφων, κλπ).»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων