Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.368

 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Απριλίου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.368, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση που υπέβαλε ο Βουλευτής Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Θεόπεμπτου με αρ. 23.06.011.02.368 και σας πληροφορώ για τα ακόλουθα όσον αφορά τα αυξημένα περιστατικά αστέγων, ιδιαίτερα στην Επαρχία Λεμεσού:

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών εφαρμόζει συγκεκριμένη στεγαστική πολιτική που είναι η ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών εκτοπισθέντων (εκ πατρογονίας και εκ μητρογονίας), αλλά και μη εκτοπισμένων. Συγκεκριμένα, τα μόνα Σχέδια που βρίσκονται σε ισχύ, αφορούν τη χορηγία για αγορά κατοικίας/διαμερίσματος και ανέγερση κατοικίας που απευθύνονται σε εκτοπισθέντες μόνο.

3. Ειδικά για το θέμα των αστέγων, αυτό εμπίπτει στην ευρύτερη κοινωνική πολιτική του κράτους για την οποία θα σας απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο.

4. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες.»


Απάντηση ημερομηνίας 12 Απριλίου 2018 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.368, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην ανωτέρω Κοινοβουλευτική Ερώτηση και σας ενημερώνω τα ακόλουθα:

1. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, μόλις ενημερωθούν ή εντοπίσουν άστεγα άτομα, προβαίνουν στις πιο κάτω ενέργειες για άμεση βοήθεια και στήριξη τους:

- Επίσκεψη στο χώρο που βρίσκεται ο άστεγος για κατ' αρχήν αξιολόγηση των κοινωνικoοικονομικών του αναγκών.

- Διερεύνηση του καθεστώτος παραμονής του στην Κύπρο (εάν πρόκειται για αλλοδαπό) σε συνεργασία με την Αστυνομία, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή/και Υπηρεσία Ασύλου για να γίνουν ανάλογες ενέργειες με βάση τις σχετικές Νομοθεσίες.

- Διερεύνηση κατά πόσον υπάρχει οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον για άμεση φιλοξενία του.

- Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί χώροι φιλοξενίας, διευθετείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας η προσωρινή διαμονή του σε κατάλυμα ή/και ξενοδοχείο, μέχρι να διερευνηθούν όλα τα δεδομένα και να γίνουν ενέργειες για εξεύρεση μόνιμου χώρου διαμονής. Περαιτέρω, καθοδηγείται να υποβάλει αίτησης για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, ώστε να διερευνηθεί κατά πόσον είναι δικαιούχος επιδόματος για κάλυψη των βασικών και ειδικών αναγκών του.

2. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την ουσιαστική στήριξη των αστέγων, ώστε να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό είναι:

- Ετοιμασία εξατομικευμένου προγράμματος φροντίδας και στήριξης με βάση τις κοινωνικoοικονομικές του ανάγκες και δεδομένα.

- Παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης με σκοπό τη στήριξη και ενδυνάμωση.

- Διασύνδεση με άλλες κρατικές ή μη κυβερνητικές υπηρεσίες και πηγές στήριξης στην κοινότητα (π.χ Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Δήμοι, ΣΚΕ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης κ.ά.).

3. Τέλος, στα πλαίσια του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρέχεται η δυνατότητα σε Φορέα να λειτουργήσει πρόγραμμα εξυπηρέτησης αστέγων και να υποβληθεί σχετική αίτηση για επιχορήγηση του. Τον τελευταίο χρόνο υπήρξε ενδιαφέρον από Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία Κέντρου Υποδοχής Αστέγων.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων