Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.366

 

Απάντηση ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.366, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Σχετικά με ερώτηση που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου με την οποία ζητά να πληροφορηθεί αναφορικά με την ανέγερση υποστατικών στην περιοχή “Καουλάτζη” στην παραλία Σοφτάδες της κοινότητας Κιτίου στα οποία στεγάζονται τρεις σύλλογοι αετοσανίδων σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Κατόπιν διερεύνησης του θέματος σε συνεργασία με την Αρμόδια Αρχή (Έπαρχος Λάρνακας) τα υποστατικά που βρίσκονται στη συγκεκριμένη παραλιακή τοποθεσία στους Σοφτάδες, τα οποία και σχετίζονται με σωματεία ή και άτομα που ασχολούνται με το άθλημα της αετοσανίδας δεν καλύπτονται από πολεοδομική ή και οικοδομική άδεια. Το Γραφείο του Επάρχου Λάρνακας ως αρμόδια Αρχή, προωθεί ήδη τη λήψη των αναγκαίων μέτρων δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

3. Η θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη συγκεκριμένη τοποθεσία δεν εμπίπτει στις περιοχές προστασίας των λουομένων με βάση το σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σύμφωνα με τον περί Προστασίας των Λουομένων στη Θάλασσα Νόμο. Επειδή στην ευρύτερη παραλιακή περιοχή Μαζωτού και Περβολιών τα προηγούμενα χρόνια γινόταν ανεξέλεγκτη διεξαγωγή του αθλήματος της Αετοσανίδας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι για τους λουόμενους και τους ίδιους τους αθλούμενους ο Έπαρχος Λάρνακας συντόνισε τους εμπλεκόμενους φορείς και έγινε κατορθωτό η θαλάσσια περιοχή έναντι του κρατικού τεμαχίου 74, από την θερινή περίοδο 2014, να εξαιρεθεί από τις περιοχές προστασίας των λουομένων (ΚΔΠ 256/2014, 132/2015, 110/2018) προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επιδίδονται στο άθλημα αυτό χωρίς να προκαλούνται τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν. Πρόκειται για μη ελκυστική για κολύμβηση παραλιακή τοποθεσία όπου δεν παρατηρείται προσέλευση κοινού λόγω της μορφολογίας της ακτής, δεν υπάρχουν πλησίον κατοικίες ή άλλα υποστατικά και πολεοδομικά εμπίπτει σε ζώνη προστασίας Ζ1

4. Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή που έχει εξαιρεθεί από περιοχή προστασίας λουόμενων οροθετείται με σημαντήρες από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών με βάση το εκάστοτε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ισχύον Διάταγμα για την τρέχουσα περίοδο Κ.Δ.Π. 110/2018).

5. Ο Έπαρχος Λάρνακας ως αρμόδια Αρχή Αδειών σύμφωνα με τον περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Νόμο, δεν εξέδωσε οποιαδήποτε άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών για τη συγκεκριμένη περιοχή ενώ όπως αναφέρει δεν έχει περιέλθει σε γνώση του ή και οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση από την Αστυνομία κατά πόσο γίνεται παράνομη διάθεση οινοπνευματωδών ποτών στην συγκεκριμένη παραλιακή περιοχή.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων