Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.365

 

Απάντηση ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.365, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση σχετικά με ερώτημα του Βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χ. Θεοπέμπτου με θέμα την Εθνική Στρατηγική για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σας αποστέλλεται αντίγραφο της Εθνικής Στρατηγικής της Κύπρου για την εφαρμογή του Προγράμματος για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τις σχολικές χρονιές 2017-2018 μέχρι 2022-2023.

Σημειώνεται ότι, το Πρόγραμμα για την παροχή οπωροκηπευτικών, μπανανών και γάλακτος σε παιδιά που φοιτούν σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχει προκύψει από τη συνένωση του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και του Σχεδίου διανομής γάλακτος στα σχολεία, που εφαρμόστηκαν μέχρι τη σχολική χρονιά 2016-2017 και τα οποία αποσκοπούσαν στη βελτίωση της διανομής γεωργικών προϊόντων σε παιδιά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και στην ανάπτυξη καλών διατροφικών συνηθειών από τα παιδιά.

Για την ετοιμασία της εν λόγω Εθνικής Στρατηγικής λήφθηκαν υπόψη η εμπειρία που αποκτήθηκε από την πολύχρονη επιτυχημένη χωριστή εφαρμογή των Σχεδίων διανομής γάλακτος στα σχολεία και προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία καθώς και τα αποτελέσματα της έκθεσης αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2017. Επίσης πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, Υγείας και Οικονομικών καθώς και με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

Κατά το σχολικό έτος 2017/2018, το Πρόγραμμα για την παροχή οπωροκηπευτικών, μπανανών και γάλακτος σε παιδιά που φοιτούν σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα εφαρμόστηκε σε 229 σχολεία για την παροχή οπωροκηπευτικών και 115 σχολεία για την παροχή γάλακτος όπου φοιτούσαν αντίστοιχα 30 548 και 14 165 παιδιά.

Πέρα από τη δωρεάν διανομή οπωροκηπευτικών, μπανανών και γάλακτος, τα παιδιά που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα συμμετείχαν σε συνοδευτικά μέτρα τα οποία ήταν χρηματοδοτούμενα από το εν λόγω Πρόγραμμα. Τα συνοδευτικά μέτρα περιλάμβαναν μεταξύ άλλων:

  • μαθήματα γευσιγνωσίας και κηπουρικής,

  • επισκέψεις σε αγροκτήματα, τοπικές αλυσίδες τροφίμων και μεταποιητικές βιομηχανίες,

  • εκπαιδεύσεις των παιδιών σχετικά με τη γεωργία, τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, τη βιολογική παραγωγή, τη βιώσιμη παραγωγή και την καταπολέμηση της κατασπατάλησης τροφίμων.
    Επιπρόσθετα το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει πραγματοποιήσει διάφορες σχετικές εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις σε σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ενώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πραγματοποίησε Παγκύπριο σχολικό διαγωνισμό για την επιλογή του σχεδίου που αποτέλεσε την επίσημη αφίσα του Προγράμματος.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων