Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.349

 

Απάντηση ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2018 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.349, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορώ ότι για τους πρόσφυγες που φθάνουν στην Κύπρο χωρίς να έχουν μαζί τους κανένα πιστοποιητικό όπου να αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία, εδώ και τέσσερα χρόνια η Υπηρεσία Ασύλου, σε συνεργασία με τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας εφαρμόζουν μια διαδικασία αξιολόγησης της ηλικίας κάποιου ατόμου μέσα από Ιατρικές και μη Ιατρικές εξετάσεις.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.349, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2018 σχετικά με ερώτηση που υπέβαλε ο έντιμος βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, κ. Κυριάκος Χατζηγιάννης, κατά πόσο γίνεται επαλήθευση ηλικίας με ιατρικές μεθόδους και, εάν όχι, κατά πόσο προτίθεται να εισαγάγει τη συγκεκριμένη μέθοδο για επαλήθευση της ηλικίας τους.

Ο περί Προσφύγων Νόμος [άρθρο 10 (1)Ζ], παρέχει τη δυνατότητα στην Υπηρεσία Ασύλου να χρησιμοποιεί ιατρικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό της ηλικίας ασυνόδευτου ανήλικου, στο πλαίσιο της εξέτασης της αίτησής του, όταν, μετά τις γενικές δηλώσεις ή άλλες συναφείς ενδείξεις, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ηλικία του αιτητή. Λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω δυνατότητα, η Υπηρεσία Ασύλου μαζί με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες (Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Κοινωνικής Υπηρεσίας) κατέγραψαν τη διαδικασία που θα εφαρμόζεται για τις πιο πάνω περιπτώσεις. Συνεπώς, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες αμφιβάλλουν για την ηλικία του αιτητή, τότε διενεργούνται ιατρικές εξετάσεις για την εξακρίβωσή της.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων