Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.283

 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2018 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.283, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
 

1. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στην προσπάθεια του για περιορισμό του προβλήματος επέμβασης/αλλοίωσης στους μετρητές χιλιομετρικών αποστάσεων (“κοντέρ”) των οχημάτων ενέταξε στη διαδικασία του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων τον έλεγχο του κοντέρ, με την καταγραφή στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος της ένδειξης των χιλιομέτρων του. Ακολούθως, στον επόμενο περιοδικό έλεγχο του οχήματος ελέγχεται κατά πόσο η νέα ένδειξη του κοντέρ είναι λογική, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του οχήματος.

2. Ωστόσο, επειδή θεωρήθηκε ότι το εν λόγω μέτρο από μόνο του δεν είναι αρκετό για την επίλυση του προβλήματος, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έκρινε σκόπιμη την τροποποίηση των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ώστε να καθορίζεται η ανάγκη ύπαρξης μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων (κοντέρ) καθώς και η διαδικασία αντικατάστασης του σε περίπτωση βλάβης, με σκοπό να προστατεύονται οι καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν ένα μεταχειρισμένο όχημα, του οποίου ο μετρητής χιλιομετρικών αποστάσεων υπέστη παρέμβαση, με αποτέλεσμα να καταγράφονται λιγότερα χιλιόμετρα από αυτά που πραγματικά διένυσε προτού το αγοράσει.
Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο προσχέδιο Κανονισμών των “περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1972 έως 2017”, καθορίζεται ο ορισμός του “κοντέρ” (μετρητής χιλιομετρικών αποστάσεων) και ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:

(α) Επιβάλλεται σε κάθε όχημα να υπάρχει μετρητής χιλιομετρικών αποστάσεων (κοντέρ), ο οποίος θα καταγράφει την απόσταση που διανύει το όχημα καθώς και την απόσταση που διένυσε το όχημα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του. Πρόσθετα, απαγορεύεται η αποσύνδεση, αντικατάσταση ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση στο κοντέρ, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη καταγραφή από αυτό της απόστασης που διανύει το όχημα καθώς και της απόστασης που διένυσε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης του.

(β) Το παλαιό κοντέρ δύναται να αντικατασταθεί με νέο, στο οποίο όμως θα καταγράφεται η απόσταση που αυτό διένυσε και σε περίπτωση που συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που καθιστούν κάτι τέτοιο αδύνατο, με έγκριση του Εφόρου, το νέο κοντέρ θα καταγράφει την απόσταση που διανύει το όχημα από τη μέρα εφαρμογής του.

(γ) Σε περίπτωση που αντικατασταθεί το παλαιό κοντέρ με νέο, ο Έφορος φροντίζει να καταγράφεται αυτό στο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που εκδίδεται για κάθε όχημα, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία αντικατάστασης του κοντέρ καθώς και η απόσταση που ήταν καταγεγραμμένη στο κοντέρ που αντικαταστάθηκε. Η εν λόγω πληροφορία δηλ. η ένδειξη για την καταγεγραμμένη απόσταση στο κοντέρ του οχήματος κατά την τελευταία έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας του οχήματος, καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Πρόσθετα, προνοείται όπως ο Έφορος παραχωρεί στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του οχήματος την εν λόγω πληροφορία, ηλεκτρονικά ή άλλως πως, ο οποίος θα μπορεί φυσικά στη συνέχεια να την κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αγοράσει το όχημα του.

3. Σημειώνεται ότι, οι υπό αναφορά Κανονισμοί έτυχαν έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 25 Οκτωβρίου, 2017 και κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, στις 2 Νοεμβρίου, 2017. Ωστόσο, στις 6 Δεκεμβρίου, 2017 έχουν αποσυρθεί και θα επανακατατεθούν στην πρώτη συνεδρία της ολομέλειας της Βουλής το 2018.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων