Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.242

Απάντηση ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.242, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου στα Λουτρά της Αφροδίτης

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και, αφού απολογηθώ για την καθυστέρηση στην απάντησή του, σας πληροφορώ τα πιο κάτω:

2. Η αξιολόγηση του έργου που αφορά τον κατασκηνωτικό χώρο στα “Λουτρά της Αφροδίτης έγινε στα πλαίσια υποβολής Προκαταρκτικής Έκθεσης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου περί της Εκτίμησης στο Περιβάλλον Νόμοι αρ. 140(Ι)2005 καθώς και Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στην προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 “Χερσόνησος Ακάμα σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου αρ. 153(Ι)/2003.

3. Η Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων δεν κατεδείκνυε αρνητικές μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην περιοχή NATURA 2000 “Χερσόνησος Ακάμα” από την υλοποίηση του έργου. Στα πλαίσια αξιολόγησης της ΠΕΕΠ εντοπίστηκαν ανάγκες σημαντικών συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων και περαιτέρω αξιολόγησης σε αυτή, για διάφορα θέματα. Ως εκ τούτου, ζητήθηκε, κατατέθηκε και εξετάστηκε Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ).

4. Η Περιβαλλοντική Αρχή ακολούθως προχώρησε σε θετική γνωμάτευση για το εν λόγω έργο με όρους οι οποίοι διασφαλίζουν την προστατευόμενη περιοχή και τα αντικείμενα προστασίας της, τόσο όσον αφορά το σχεδιασμό κατά την κατασκευή όσο και την λειτουργία του, όπως η μείωση της έντασης της ανάπτυξης και η μη παρέμβαση στη ζώνη προστασίας της παραλίας, κ.ά.

5. Τέλος, σημειώνεται ότι αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση του έργου, είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Επίσης, για τα παράνομα υποστατικά στο χώρο, αρμόδια Αρχή για την λήψη μέτρων είναι η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου.

6. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων