Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.220

 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.220, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μαριέλλας Αριστείδου
 

«Ως Κηδεμόνας Τ/Κ Περιουσιών σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
 

2. Όσον αφορά στα τ/κ ιδιοκτησίας τεμάχια που παραχωρούνται σε εκτοπισμένους για κτηνοτροφικούς σκοπούς, αποτελεί γενική πολιτική του Κράτους η υιοθέτηση του αγοραίου ενοικίου, για σκοπούς συμμόρφωσης με σχετικές οδηγίες του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων. Στα πιο πάνω πλαίσια οι μισθωτές των πιο πάνω τ/κ ιδιοκτησίας χώρων έχουν κληθεί να υπογράψουν αναθεωρημένες Συμβάσεις Μίσθωσης με τον Κηδεμόνα.

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες/διευκρινίσεις.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων