Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.217

 

Απάντηση ημερομηνίας 10 Μαΐου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.217, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Η παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση στην αγορά γάλακτος, ρυθμίζεται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς (ΕΚ) αρ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 και 2073/2005, από τον περί της Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως και Διάθεσης τους στην Αγορά καθώς και άλλα Συναφή Θέματα Νόμο και τους περί Θεσπίσεως Εθνικών Μέτρων για την Υγιεινή Παραγωγή και Διάθεση στην Αγορά Ορισμένων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 401/2013). Με βάση τον Κανονισμό 4 των Κ.Δ.Π. 401/2013, δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να διαθέτει στην αγορά νωπό γάλα ή νωπή κρέμα που προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση.

Συγκεκριμένος παραγωγός γαϊδουρινού γάλακτος, είχε υποβάλει αίτημα στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για να του χορηγηθεί άδεια διάθεσης και τοποθέτησης στο λιανεμπόριο νωπού γαϊδουρινού γάλακτος. Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα απαγόρευση, ο παραγωγός προχώρησε με τη διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης για παραγωγή παστεριωμένου γαϊδουρινού γάλακτος και σήμερα παράγει και διαθέτει στην αγορά παστεριωμένο γαϊδουρινό γάλα, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.

Με βάση τα προαναφερθέντα και δεδομένου ότι ο εν λόγω παραγωγός προβαίνει σε παστερίωση του γαϊδουρινού γάλακτος πριν τη διάθεση του στην αγορά, δεν κρίνεται αναγκαία και δεν εξετάζεται οποιαδήποτε επιπρόσθετη νομοθετική ρύθμιση, όπως αρχικά είχε αναφερθεί στην απάντηση σχετικής Ερώτησης του κ. Χατζηγιάννη με αρ. 23.06.010.03.719 και ημερομηνία 23/06/14.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων