Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.175

 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.175, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μαριέλλας Αριστείδου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ για τα ακόλουθα, όσον αφορά τις επιδιορθώσεις κατοικιών τους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης (φάσεις Α΄, Β΄ και Γ΄) και Κυβερνητικό Οικισμό στα Μανδριά Πάφου:

2. Όσον αφορά τον Κυβερνητικό Οικισμό στα Μανδριά, αναφέρεται ότι έχει ανεγερθεί σε Τ/Κ γη και προωθείται η έκδοση Πιστοποιητικών Μίσθωσης. Οι δικαιούχοι αποτείνονται στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται στις οικίες τους και αφού επιθεωρηθούν από αρμόδιους λειτουργούς, δίνονται οδηγίες στον εργολάβο γενικής συντήρησης για επιδιόρθωση τους. Με αυτήν τη διαδικασία, οι επιδιορθώσεις γίνονται μεμονωμένα και μετά από αίτημα του κάθε δικαιούχου.

3. Σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθείται σήμερα, μετά από σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, επιδιορθώνονται οι κατοικίες στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης όσων δικαιούχων έχουν υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια πριν τον Μάρτη του 1984 και μετά από σχετικό αίτημα τους στις Επαρχιακές Διοικήσεις. Οι επιδιορθώσεις κατοικιών στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Μανδριών (Α΄ Φάση) άρχισαν το 2009 και έχουν επιδιορθωθεί 8 κατοικίες μέχρι σήμερα. Επίσης έχουν επιδιορθωθεί άλλες 4 κατοικίες με κατ’ εξαίρεση έγκριση από τον Υπουργό Εσωτερικών, ενώ άλλη μια περίπτωση έχει εγκριθεί πρόσφατα. Οι κατοικίες που έχουν ανεγερθεί στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Μανδριών (Φάση Β΄ και Γ΄) δεν καλύπτονται από το Σχέδιο Επιδιορθώσεων.

4. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων