Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.166

 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2018 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.166, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Κατασκευή έργων προστασίας της παραλιακής περιοχής Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού από τη διάβρωση
 

Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση, με αριθμό 23.06.011.02.166 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Στην περιοχή Περβολιών βρίσκεται υπό εκτέλεση το έργο κατασκευής έξι (6) παράλληλων κυματοθραυστών, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει ετοιμάσει τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων και για τη Β΄ Φάση, η οποία προβλέπει την κατασκευή άλλων εννέα (9) κυματοθραυστών. Η προώθηση των έργων της Β΄ Φάσης θα καθοριστεί όταν το Κοινοτικό Συμβούλιο Περβολιών εξασφαλίσει το ποσό της δικής του συνεισφοράς.

Ταυτόχρονα, για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του ευρύτερου παραλιακού μετώπου από το Ζύγι μέχρι το Μαζωτό, εντός του 2018 αναμένεται να προκηρυχθούν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων οι προσφορές για λεπτομερείς μελέτες για προστασία και βελτίωση του παραλιακού μετώπου (συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών μελετών).

Όσον αφορά τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας στο παραλιακό μέτωπο, αυτό θα μπορεί να εξεταστεί νοουμένου ότι οι οικονομικές δυνατότητες του Κράτους το επιτρέπουν.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων