Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.141

 

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.141, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Η διάβρωση από την περιοχή των εκβολών του ποταμού “Χα Ποτάμι” μέχρι το σημείο που βρισκόταν η Μονάδα Αφαλάτωσης στα Κούκλια
 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Κατόπιν συνάντησής μου με το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών, στις 14 Ιουνίου 2017, αποφασίστηκε όπως όλα τα προβλήματα της Κοινότητας Κουκλιών που αφορούν την παράκτια περιοχή, μελετηθούν ενιαία.

Για τον σκοπό αυτό συμφωνήθηκε όπως το Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και τους εμπλεκόμενους φορείς, προχωρήσει με τη διεξαγωγή μελέτης για την προστασία και βελτίωση του παραλιακού μετώπου που εμπίπτει στα όρια της Κοινότητας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα αναλάβει την ετοιμασία των Όρων Εντολής της μελέτης, ενώ το Κοινοτικό Συμβούλιο θα εξασφαλίσει την χρηματοδότηση της μελέτης.

Η ετοιμασία των Όρων Εντολής για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης αναμένεται εντός του 2018, νοουμένου ότι θα υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι από πλευράς Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκλιών.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων