Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.106

 

Απάντηση ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2017 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.106, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ.φακ. Ερ.23.06.011.02.106 και παρακαλώ όπως ενημερωθεί ο έντιμος βουλευτής κ.Γ.Περδίκης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, αποφασίζοντας πρόσφατα το διορισμό του Τριμελούς Συμβουλίου, δυνάμει των περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμων του 2004-2017, με την ενεργοποίηση τους κατόπιν της έκδοσης της Απόφασης επί της Αναφοράς και τη δημοσίευση του Νόμου, καθόρισε ως εξαετή τη θητεία του Συμβουλίου, ακολουθώντας την προηγηθείσα πρακτική.
 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5(1) των πιο πάνω Νόμων, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει το Τριμελές Συμβούλιο «... με όρους που ήθελε αποφασίσει.». Όταν είχε ψηφισθεί και τεθεί σε ισχύ ο βασικός Νόμος, το τότε Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφαση του αρ.60.963, ημερομηνίας 19.10.2004, διόρισε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Συμβουλίου για περίοδο έξι χρόνων.
 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.»
 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων