Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.058

 

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.058, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Η δενδροφύτευση στα πεζοδρόμια και κατανομή θέσεων των κοινωφελών υπηρεσιών σε αυτά
 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ τα ακόλουθα για τα ερωτήματα που τίθενται:

1. Οι υπόγειες υπηρεσίες στα νέα πεζοδρόμια κατά κανόνα τοποθετούνται στις ακόλουθες θέσεις:

  • ΑΗΚ - αμέσως πίσω από το κράσπεδο προς το οδόστρωμα

  • Τηλεπικοινωνίες - δίπλα από ΑΗΚ

  • Ύδρευση/Άρδευση και κολώνες οδικού φωτισμού δίπλα από το Περίζωμα

Σε πολύ στενά πεζοδρόμια, δηλαδή πλάτους μικρότερου του 1,50 μ., δύναται να υπάρξει διαφορετική διευθέτηση. Επίσης συχνά τα πεζοδρόμια διασταυρώνονται από κάθετους αγωγούς των πιο πάνω Υπηρεσιών, καθώς και από κάθετους αγωγούς λυμάτων και ομβρίων.

2. Δεν έχει εξεταστεί η πιθανότητα τοποθέτησης και άλλης υπηρεσίας στα πεζοδρόμια, όμως αυτό θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο.

3. Όσον αφορά τις ιδιωτικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών, χρησιμοποιούν τα δημόσια πεζοδρόμια αλλά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πολιτική για χρεώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις Υπηρεσίες Δημοσίου Δικαίου.

4. Φύτευση δέντρων γίνεται μόνο σε πεζοδρόμια πλάτους 2,5 μ. και άνω και οι θέσεις καθορίζονται επιτόπου, σε σημεία που δεν εμποδίζονται οι οχηματικές προσβάσεις, η ορατότητα και η ελεύθερη ζώνη διέλευσης πεζών και ΑμεΑ. Επιπρόσθετα, λαμβάνεται υπόψη η τοποθέτηση κολώνων οδικού φωτισμού, κάθετης σήμανσης και φώτων τροχαίας. Παρόλα αυτά, το κάθε έργο εξετάζεται ενδελεχώς και αν υπάρχουν κάποιες ιδιομορφίες ή αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι τότε επανεξετάζεται η φύτευση δέντρων σε στενότερα πεζοδρόμια, αν ικανοποιούνται όλες οι άλλες ελάχιστες απαιτήσεις.

5. Η υπογειοποίηση των υπηρεσιών στα πεζοδρόμια και ο καθορισμός των θέσεων τους (οριζόντια και κάθετα) συναποφασίστηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας σε κοινές συσκέψεις με σκοπό την εύκολη πρόσβαση, συντήρηση/αναβάθμισή τους, την εύκολη παλινόρθωση των σκαμμάτων στα πεζοδρόμια, τον περιορισμό της επηρεαζόμενης έκτασης και την αποφυγή ζημιών στο οδόστρωμα. Η διευθέτηση αυτή, όπως έχει συμφωνηθεί, αποτελεί μέρος του “Geometric Design Standards for Urban Roads in Cyprus”, Κεφάλαιο 11 - Road Equipment and Associated Features - Σχέδια 11.1-11.4 - Disposition of Public Utility Services.

Όσον αφορά το θέμα που τίθεται για κάθετη τοποθέτηση των υπηρεσιών, αυτό δεν έχει εξεταστεί, όμως σε μια τέτοια περίπτωση αναμένεται να προκύψουν θέματα συντήρησης, ασφάλειας και αυξημένου κόστους.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων