Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.024

 

Απάντηση ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.024, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις 13/07/17 διαβίβασε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνική επεξεργασία, με τη μορφή του Επείγοντος, το Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο “Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί”, οι οποίοι αποσκοπούν στη ρύθμιση της κατοχής και πώλησης ζώων συντροφιάς κατά τρόπον που να διασφαλίζεται η ευημερία των ζώων.

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες απαντήσεις μας για το ίδιο θέμα, το πρώτο Σχέδιο Κανονισμών υποβλήθηκε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο στις 28/09/15, ο έλεγχός του όμως αναστάλθηκε, καθώς κρίθηκε αναγκαία η συμπερίληψη προνοιών με τις οποίες να ρυθμίζεται και το θέμα της ιδιωτικής κατοχής ζώων συντροφιάς, ως επίσης και ο καθορισμός των ειδών ζώων που θα είναι δυνατό να πωλούνται και να κατέχονται ως ζώα συντροφιάς. Εφόσον ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος, το νέο Σχέδιο Κανονισμών θα κατατεθεί χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παραμένω στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις επί των πιο πάνω απαντήσεων.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων