Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.022

 

Απάντηση ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.022, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. αναφ. Ερ. 23.06.011.02.022 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Σε σχέση με το Αμφιθέατρο Σκαλί Αγλαντζιάς, ο Δήμος Αγλαντζιάς υπέβαλε αίτηση για επιθεώρηση του συγκεκριμένου χώρου στις 25/07/2017. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 28/07/2017 και ακολούθως εκδόθηκε το σχετικό Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σημειώνεται ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών διενεργεί ελέγχους μόνο όταν υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων ή το Δημοτικό Συμβούλιο/Συμβούλιο Βελτιώσεως/Έπαρχο αφού, με βάση τους περί Δήμων και Κοινοτήτων Νόμους, τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητα, μεταξύ άλλων πιστοποιητικών, για να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας. Επιπρόσθετα, τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των σταδίων ζητούνται από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων του ΚΟΑ για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας.

2. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί παγκύπρια 32 στάδια/ αίθουσες αθλοπαιδιών και 15 θέατρα/αμφιθέατρα, για τα οποία έχουν εκδοθεί τα σχετικά πιστοποιητικά καταλληλότητας, ενώ εκκρεμεί η επιθεώρηση άλλων 2 υποστατικών (κλειστό γήπεδο στο Γυμνάσιο Πλατύ και Αίθουσα Εκδηλώσεων Γυμνασίου Έμπας), όπως αναλυτικά φαίνεται ανά επαρχία στις καταστάσεις που επισυνάπτονται. Σημειώνεται ότι, για τα υποστατικά των οποίων οι έλεγχοι εκκρεμούν, τα αιτήματα για επιθεώρηση έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πρόσφατα και οι σχετικοί έλεγχοι θα γίνουν άμεσα στο επόμενο διάστημα.

3. Όσον αφορά το σύνολο των σταδίων/αμφιθεάτρων περιλαμβανομένων και αυτών που δεν εκδόθηκε πιστοποιητικό καταλληλότητας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το Τμήμα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις αρχές έκδοσης άδειας λειτουργίας.

4. Παραμένω στη διάθεσή σας για επιπρόσθετα στοιχεία που δυνατόν να απαιτηθούν.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων