Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.02.009

 

Απάντηση ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.009, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη
 

«Διάβρωση στις παραλίες “Πανταχού” και “Νησί” στην Αγία Νάπα
 

Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. Ερ. 23.06.011.02.009 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Αγίας Νάπας είχε δεσμευτεί να αναθέσει σε ιδιώτη μελετητή την ετοιμασία μελέτης για την προστασία και βελτίωση της παραλίας στην περιοχή ανατολικά του αλιευτικού Καταφυγίου Αγίας Νάπας (συμπεριλαμβανομένης και της παραλίας “Πανταχού”).

Στη συνέχεια ο Δήμος ζήτησε όπως η μελέτη εκπονηθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων είχε εντάξει τη μελέτη σε επόμενους προϋπολογισμούς (2018-2019).

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Αγία Νάπα στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, ζητήθηκε από το Δήμο όπως τη μελέτη αναλάβει ο ίδιος ο Δήμος, έχοντας την οικονομική συνεισφορά του Κράτους. Στα πλαίσια της πιο πάνω διευθέτησης, το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα παράσχει τεχνική βοήθεια στο Δήμο για την προκήρυξη των προσφορών για τη μελέτη, ενώ ο τρόπος καταβολής της συνεισφοράς του Κράτους (κατά 50%) θα διευθετηθεί κατόπιν συνεννόησης μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Δήμου Αγίας Νάπας.

Για την περιοχή “Νησί”, το Τμήμα Δημοσίων Έργων δεν έχει εντάξει οποιαδήποτε μελέτη ή/και έργα στους επόμενους προϋπολογισμούς του Κράτους (2018-2020).»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων