Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.992

 

Απάντηση ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.992, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μαριέλλας Αριστείδου
 

«Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.992 και σας πληροφορώ για τα ακόλουθα όσον αφορά τις πολυκατοικίες στους Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων στα Λατσιά:

1. Οι πολυκατοικίες στους Κυβερνητικούς Οικισμούς στα Λατσιά (Άγιος Ελευθέριος, Απόστολος Λουκάς και Απόστολος Ανδρέας), έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αποτίμησης της στατικής επάρκειας όλων των πολυκατοικιών των Κυβερνητικών Οικισμών παγκύπρια. Η έρευνα/μελέτη για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας των πολυκατοικιών στους Κυβερνητικούς Οικισμούς στα Λατσιά, αφορά συνολικά 39 πολυκατοικίες, ήτοι 27 τριώροφες πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Ελευθέριος, 6 τριώροφες πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Απόστολος Αντρέας και 6 τριώροφες πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Απόστολος Λουκάς.

2. Περί τον Απρίλιο του 2012, ολοκληρώθηκε η 1η φάση της έρευνας που αφορούσε στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με βάση οπτικό έλεγχο και των 39 πολυκατοικιών των Κυβερνητικών Οικισμών στα Λατσιά. Από τον οπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις εν λόγω πολυκατοικίες δεν διαφάνηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.

3. Το Τμήμα προχώρησε, την περίοδο μεταξύ 5/2012-10/2012, στη 2η φάση της έρευνας, που αφορά στην εξαγωγή κυλινδρικών δοκιμίων από τα στοιχεία σκυροδέματος των πολυκατοικιών των οποίων είχε ήδη συμπληρωθεί η 1η φάση της έρευνας. Με βάση τα αποτελέσματα τόσο του οπτικού ελέγχου όσο και της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος, 3 πολυκατοικίες στον Κυβερνητικό Οικισμό Άγιος Ελευθέριος κρίθηκαν ως μη επισκευάσιμες (Τροοδιτίσσης 4, Μαχαιρά 2 και Οδυσσέως 1). Οι υπόλοιπες πολυκατοικίες του Οικισμού αυτού καθώς και οι πολυκατοικίες στους Κυβερνητικούς Οικισμούς Απόστολος Αντρέας και Απόστολος Λουκάς στο παρόν στάδιο κρίνονται επισκευάσιμες και εντάχθηκαν στη διαδικασία εκπόνησης μελέτης για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φορέα τους με βάση την αρχική στατική μελέτη με την οποία αυτές ανεγέρθηκαν, ώστε να καθοριστούν οι απαιτούμενες επεμβάσεις για την ενίσχυση ή/και επιδιόρθωσή τους.

4. Οι 3 πολυκατοικίες του Κυβερνητικού Οικισμού Άγιος Ελευθέριος (Τροοδιτίσσης 4, Μαχαιρά 2 και Οδυσσέως 1), που κρίθηκαν ως μη επισκευάσιμες, εκκενώθηκαν και οι δικαιούχοι των διαμερισμάτων τους, έχουν μετακομίσει σε οικιστικές μονάδες του ιδιωτικού τομέα, και το ενοίκιο καταβάλλεται από το Κράτος. Μετά την εκκένωση των πολυκατοικιών αυτών προχώρησε η κατεδάφισή τους η οποία ολοκληρώθηκε αρχές του 2014. Οι εργασίες αναδόμησης των εν λόγω πολυκατοικιών ξεκίνησαν στις 15/03/2017 και αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, 2018. Το έργο εκτελείται από την εργοληπτική εταιρεία “LYKOURGOS Μ. PAPANIKOLAOU CONSTRUCTIONS & DEVELOPERS LTD” έναντι του ποσού των €1.416.342,14 + ΦΠΑ.

5. Όσον αφορά τις 36 πολυκατοικίες οι οποίες κρίθηκαν επισκευάσιμες, ήδη άρχισε η διαδικασία εκπόνησης στατικών μελετών για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας τους, με βάση την αρχική μελέτη με την οποία ανεγέρθηκαν, ώστε να καθοριστούν και οι απαιτούμενες επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν για τη διασφάλιση της στατικής αυτής επάρκειας. Στην παρούσα φάση το Τμήμα θα προχωρήσει στην εξαγωγή εκ νέου κυλινδρικών δοκιμίων σκυροδέματος από τις εν λόγω πολυκατοικίες, ώστε οι μελέτες να γίνουν με την αντοχή του σκυροδέματος όπως είναι σήμερα. Για το λόγο αυτό έχει ετοιμάσει έγγραφα διαγωνισμού για την προκήρυξη προσφορών πολύ σύντομα. Με βάση προηγούμενη εμπειρία, το κόστος που πιθανώς να απαιτηθεί για τέτοιας φύσης επεμβάσεις, για αποκατάσταση του στατικού φορέα, είναι της τάξης των €180.000,00 ανά πολυκατοικία.

6. Έχει ήδη περιληφθεί σχετική δαπάνη στον Προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για το 2017, καθώς και στην πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2018, 2019 και 2020. Περί το πρώτο τρίμηνο του 2018 προγραμματίζεται η έναρξη του έργου για την επισκευή/ενίσχυση 8 υφιστάμενων πολυκατοικιών στον Οικισμό Άγιο Ελευθέριο στα Λατσιά. Επιπλέον, το 2018 προγραμματίζεται η έναρξη των έργων για την επισκευή/ενίσχυση 6 υφιστάμενων πολυκατοικιών στον Οικισμό Απόστολος Λουκάς και για την επισκευή/ενίσχυση 6 υφιστάμενων πολυκατοικιών στον Οικισμό Απόστολος Ανδρέας στα Λατσιά, νοουμένου ότι εγκριθεί το κονδύλι. Παράλληλα έχει γίνει και πρόταση για να περιληφθεί κονδύλι για την ανέγερση 2 πολυκατοικιών σε περίπτωση που μετά από την τεχνοοικονομική μελέτη κριθεί ότι κάποιες πολυκατοικίες είναι μη επισκευάσιμες.

7. Πέραν των πιο πάνω, εκτελούνται διαχρονικά, Συμβόλαια Γενικής Συντήρησης σε όλους τους Κυβερνητικούς Οικισμούς παγκύπρια, τα οποία περιλαμβάνουν όλο το φάσμα εργασιών συντήρησης, ήτοι υδραυλικές εργασίες, ξυλουργικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες ελαιοχρωματισμού, οικοδομικές εργασίες, κτλ., όπως προκύπτουν, ανάλογα με τις ανάγκες και στα πλαίσια της ασφάλειας και υγείας των ενοίκων των κτιρίων των Κυβερνητικών Οικισμών. Οι Κυβερνητικοί Οικισμοί που ανήκουν στον Δήμο Λατσιών τυγχάνουν χειρισμού με βάση το πιο πάνω πλαίσιο αντιμετώπισης των Κυβερνητικών Οικισμών παγκύπρια.

8. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες κρίνετε αναγκαίες.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων