Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.982

 

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2017 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.982, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.982 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
 

Το βιοντίζελ, ανεξάρτητα εάν προορίζεται για ιδία χρήση ή όχι, σύμφωνα με το άρθρο 2(3) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία στο άρθρο 36 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου αρ. 91(Ι)/2004, ως ενεργειακό προϊόν φορολογείται, ανάλογα με τη χρήση του, με βάση το συντελεστή για το ισοδύναμο καύσιμο θέρμανσης ή καύσιμο κινητήρων. Οι ισχύοντες συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι €124,73 τα 1000 λίτρα για το καύσιμο θέρμανσης και €450,00 τα 1000 λίτρα για το καύσιμο των κινητήρων.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων