Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.980

 

Απάντηση ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.980, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Ανάπτυξη αειφόρου δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών και αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων
 

Αναφέρομαι στην Ερώτηση με αριθμό Ερ. 23.06.011.01.980 και ημερομηνία 28 Ιουνίου 2017 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Ένας από τους στόχους που είχαν τεθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο στάδιο της ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας (Χωροταξικό Σχέδιο Λευκωσίας) ήταν, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μεριδίου διακινήσεων με τις δημόσιες μεταφορές στο 10%, στόχος που δυστυχώς δεν έχει ακόμη επιτευχθεί για διάφορους λόγους.

Γι’ αυτό εργαζόμαστε μεθοδικά για να θέσουμε την υπηρεσία δημόσιων μεταφορών σε διαφορετική βάση. Συγκεκριμένα, έχουμε από καιρό ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ετοιμασία των νέων συμβάσεων που θα προκηρύξουμε σε ένα χρόνο περίπου, ώστε τον Ιούλιο του 2020 που λήγουν οι παρούσες συμβάσεις, να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Στο μεταξύ, έχει ανατεθεί σε σύμβουλους μελετητές η διαμόρφωση των συμβάσεων αυτών, οι οποίοι, στα πλαίσια της εργασίας τους και σε συνεργασία με τους αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου, θα αξιολογήσουν τις αδυναμίες της υφιστάμενης υπηρεσίας και θα διαβουλευτούν με όλους τους εμπλεκόμενους πριν καταλήξουν στις πρόνοιες των νέων συμβάσεων. Οι νέες συμβάσεις θα ανατεθούν με βάση την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, κατόπιν προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού. Στα πλαίσια της ετοιμασίας των νέων συμβάσεων θα αξιοποιηθούν όλες οι υφιστάμενες μελέτες, καθώς και νέα στοιχεία που θα προκύψουν από τη λειτουργία των συστημάτων τηλεματικής, για βελτιστοποίηση της υπηρεσίας (κάλυψη, συχνότητες, ωράρια).

Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά την πόλη της Λευκωσίας, είμαστε στο τελικό στάδιο της κατακύρωσης της προσφοράς για την ανάπλαση και μονοδρόμηση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως, ενώ παράλληλα θα μονοδρομηθεί και το τμήμα της Λεωφόρου Μακαρίου, μεταξύ των συμβολών με τις Λεωφόρους Καλλιπόλεως και Διγενή Ακρίτα/Σπύρου Κυπριανού. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, θα διαμορφωθούν δύο λεωφορειολωρίδες στη Λεωφόρο Μακαρίου. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη για την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για τη Λεμεσό και παράλληλα αξιολογούνται προσφορές για την ανάπτυξη αντίστοιχου σχεδίου για τη Λάρνακα. Σε ό,τι αφορά τη Λευκωσία, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα προχωρήσει με την επικαιροποιήση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στα τελευταία επτά χρόνια.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναγνωρίζει ότι, πέρα από την παροχή μιας άρτιας υπηρεσίας δημόσιων μεταφορών, υπάρχουν αρκετά που πρέπει να γίνουν σε σχέση με τις υποδομές και άλλες υποστηρικτικές δράσεις που θα ενισχύσουν τη λειτουργικότητα των δημόσιων μεταφορών.
Σχετικά με την αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων, έχουμε πρόσφατα λάβει την πολιτική απόφαση να προωθήσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των στάσεων και στεγάστρων παγκύπρια, στη βάση μιας ή περισσότερων ενιαίων συμβάσεων που θα περιλαμβάνουν την προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρησή τους. Ήδη έχουν γίνει προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με τις τοπικές αρχές για τον καλύτερο συντονισμό του εγχειρήματος. Παράλληλα, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα για τη συστηματική διαμόρφωση αξιοπρεπών σταθμών μετεπιβίβασης σε όλη την Κύπρο για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας, όπως επίσης, μελετούμε τη δημιουργία λωρίδων ελεύθερης διακίνησης των λεωφορείων ή/και άλλα μέτρα προτεραιότητας για το λεωφορείο.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων