Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.964

 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2017 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.964, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Το άρθρο 30(1)(α) του Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Αρ. 4/1978), όπως τροποποιήθηκε, υποχρεώνει οποιονδήποτε έχει εισόδημα με βάση τις παραγράφους (α), (γ), (ε) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 ή τις παραγράφους (α), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (Ν. 118(Ι)/2002), να εκδίδει τιμολόγια και αποδείξεις, για κάθε έτος, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Οι σχετικοί κανονισμοί καθορίζονται με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη (ΚΔΠ) 29/97 και τις τεχνικές προδιαγραφές (που εκδίδονται με βάση το άρθρο 7(6) της ΚΔΠ 29/97). Περιοδικά εκδίδονται νέες Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις (ΚΔΠ 179/1997, ΚΔΠ 108/2005 και ΚΔΠ 224/2010) λόγω των συνεχών τεχνολογικών αλλαγών.

Με βάση την προαναφερθείσα νομοθεσία, η έγκριση και η αδειοδότηση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Σήμανσης (ΦΗΜΣ) και των συντηρητών τους, εφαρμόζεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Κύπρου (ΤΗΜΥ). Το ΤΗΜΥ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Τμήμα Φορολογίας τόσο για τον καταρτισμό όσο και για την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν τους ΦΗΜ και ΦΗΜΣ.

Περιληπτικά, η ΚΔΠ 29/1997 προβλέπει κυρίως τη χειρόγραφη έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων ενώ παραπέμπει στις τεχνικές προδιαγραφές (Γνωστοποιήσεις) στις περιπτώσεις χρήσης Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ). Οι τεχνικές προδιαγραφές αναλύουν σε λεπτομέρεια τόσο το τεχνικό μέρος των ΦΗΜ, ενώ παράλληλα περιγράφει σε λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας των ΦΗΜ και το περιεχομένων των νόμιμων αποδείξεων.

Περαιτέρω, και σε ό,τι αφορά ερωτήματα που εγείρονται στην υπό αναφορά Ερώτηση, αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει κάποια σήμανση στην ταμειακή μηχανή, ούτως ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι η μηχανή που θα του εκδώσει την απόδειξη είναι νόμιμη; Έχει γίνει ποτέ εκστρατεία νια έλεγχο των μηχανών;

Όλοι οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ), οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, διαθέτουν σφραγίδα σε ευδιάκριτο σημείο και οι αποδείξεις που εκδίδονται από αυτούς φέρουν τον αριθμό έγκρισης τους και αύξων αριθμό, ενώ αναγράφεται στην απόδειξη το λεκτικό “Νόμιμη Απόδειξη”. Στην περίπτωση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Σήμανσης (ΦΗΜΣ) που εφαρμόζονται στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, κατά την εκτύπωση της απόδειξης αναγράφεται αλφαριθμητικός κωδικός 40 χαρακτήρων.

Στα πλαίσια παρακολούθησης και εφαρμογής της νομοθεσίας, το Τμήμα Φορολογίας έχει διενεργήσει μέχρι σήμερα τέσσερις εξειδικευμένες εκστρατείες ενημέρωσης και ελέγχου της έκδοσης νόμιμων τιμολογίων και αποδείξεων, με την τελευταία να έχει πραγματοποιηθεί κατά το 2015. Ανέκαθεν όμως, συμπεριλαμβανόταν στον συνήθη έλεγχο των φορολογουμένων, ο έλεγχος της έκδοσης νόμιμων τιμολογίων και αποδείξεων καθώς και η ενημέρωση των φορολογούμενων για την υποχρέωση τους προς συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το εν λόγω θέμα.

Πρόσθετα, χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι εξακρίβωσης των ορθών εισοδημάτων πέραν της έκδοσης των αποδείξεων, ενώ όταν διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το Τμήμα Φορολογίας επιβάλλει τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα και δύναται να απορρίπτει τα βιβλία και αρχεία και να προβαίνει στη φορολόγηση κατ’ εκτίμηση.

2. Έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στα ηλεκτρονικά στοιχεία που κατακρατούν χιλιάδες ταμειακές μηχανές;

Μέσα από το συνήθη έλεγχο που πραγματοποιείται στα βιβλία και ηλεκτρονικά αρχεία των φορολογουμένων λαμβάνονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των ηλεκτρονικών/λογιστικών συστημάτων τα οποία αντιπαραβάλλονται με τα στοιχεία από τους ΦΗΜ.

3. Υπάρχει σύστημα στις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι έτοιμο να εισάγει όλες αυτές τις ηλεκτρονικές πληροφορίες για έλεγχο και ποιος είναι ο προγραμματισμός για τη διαχείριση όλων αυτών των στοιχείων;

Το Τμήμα Φορολογίας διαχειρίζεται καθημερινά μεγάλο όγκο πληροφοριών μέσω των εξειδικευμένων εργαλείων που έχει στην κατοχή του. Όπως έχει προαναφερθεί, η οποιαδήποτε πληροφόρηση τυγχάνει επεξεργασίας στα πλαίσια του συνήθη ελέγχου φορολογουμένων.

4. Σκοπεύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν με άλλες λύσεις βασισμένες σε προηγμένης τεχνολογίας συστήματα:

Το Τμήμα Φορολογίας βρίσκεται σε επικοινωνία με το ΤΗΜΥ τόσο για τον καταρτισμό όσο και για την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν τους ΦΗΜ και ΦΗΜΣ. Στο στάδιο αυτό έχει αναγνωριστεί η ανάγκη ενημέρωσης των τεχνικών προδιαγραφών με νέα τεχνολογία και γίνεται διερεύνηση των επιλογών.

5. Εξετάζεται n εισαγωγή συστήματος αμοιβών σε πολίτες που καταγγέλλουν παρανομίες, εφόσον δεν υπάρχουν αρκετοί δημόσιοι λειτουργοί για τη διεξαγωγή των ελέγχων;

Στόχος του Τμήματος Φορολογίας είναι μέσα από διάφορες τεχνικές είτε ενημέρωσης είτε στοχευμένων ελέγχων, να αυξήσει τα επίπεδα της εθελούσιας συμμόρφωσης.

Παραμένω στη διάθεση σας σε περίπτωση που χρειασθείτε πρόσθετες πληροφορίες.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων