Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.962

 

Απάντηση ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.962, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και θέτω υπόψη σας τα ακόλουθα:

2. Το ωρομίσθιο προσωπικό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, απασχολείται κατά κύριο λόγο στα καταστήματα και στο κέντρο τηλεξυπηρέτησης του Οργανισμού ως Βοηθοί Καταστήματος και ως Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης. Λόγω της φύσεως των καθηκόντων τους που έχουν ως κύριο αντικείμενο την εξυπηρέτηση των πελατών του οργανισμού και του κοινού εφαρμόζεται συγκεκριμένο σύστημα μισθοδοσίας σύμφωνα με το οποίο το ωρομίσθιο προσωπικό του Οργανισμού δύναται να λάβει για κάθε ημερολογιακό έτος επιπρόσθετη αμοιβή, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας του και την απόδοση του κάθε ατόμου στην εργασία του κατά τον προηγούμενο χρόνο βάσει των καθηκόντων που εκτελεί. Εξάλλου, το ωρομίσθιο προσωπικό της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου λαμβάνει επιπρόσθετα και άλλα ωφελήματα όπως π.χ. Ταμείο Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ κατ’ αναλογία των αντίστοιχων ωφελημάτων που λαμβάνει το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.

3. Εν πάσει περιπτώσει, το θέμα που τίθεται στα πλαίσια της ερώτησης θα τύχει εξέτασης, αφού εμπίπτει στα αιτήματα που έχουν τεθεί από τις συντεχνίες που εκπροσωπούν το εν λόγω προσωπικό.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων