Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.903

 

Απάντηση ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.903, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Πολεοδομική αναβάθμιση της οδού Σταδίου (Δρόμος Δερύνειας-Σωτήρας)
 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ τα ακολούθα:

Το αίτημα αφορά εγκεκριμένο πολεοδομικό οδικό έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 2017-2020, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

To Τμήμα Δημοσίων Έργων προωθεί την εκπόνηση μελέτης με ιδιώτη μελετητή η οποία αναμενόταν να ολοκληρωθεί εντός Απριλίου 2017. Εν τω μεταξύ, έχει υποβληθεί αίτημα από τους Δήμους Σωτήρας και Δερύνειας για αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού υδατοπρομήθειας από αμίαντο με νέο αγωγό από ελατό χυτοσίδηρο, στα πλαίσια του έργου. Μετά από σύσκεψη στο γραφείο της Διευθύντριας του Τμήματος Δημοσίων Έργων αποφασίστηκε όπως τη μελέτη αντικατάστασης του αγωγού αναλάβουν οι Δήμοι, με την τεχνική στήριξη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Οι Δήμοι επίσης αναμένεται να ετοιμάσουν τις μελέτες τοπιοτέχνησης, όπως και τις μελέτες άρδευσης των χώρων πρασίνου του έργου. Επίσης κάποια νέα δεδομένα στην περιοχή αναγκάζουν τον επανασχεδιασμό του συστήματος απορροή των ομβρίων. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε τεχνική επιτροπή για την εξεύρεση της βέλτιστης, υπό τις περιστάσεις, λύσης.

Με βάση τα νέα δεδομένα, η προκήρυξη προσφορών αναμένεται να προωθηθεί περί το τέλος του 2017, νοουμένου ότι διευθετηθούν όλες οι πιο πάνω εκκρεμότητες. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, το κόστος του έργου ανέρχεται στα €8 εκ., στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των απαλλοτριώσεων.»
 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων