Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.901

 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2018 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.901, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Το σχέδιο με τίτλο “Σχέδιο για παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση”, τροποποίησε το σχέδιο με τίτλο “Ηλιακή Ενέργεια για Όλους” το οποίο παρέμενε σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης του τροποποιημένου σχεδίου. Κατά συνέπεια, όχι μόνο δεν περιορίστηκαν οι εργασίες των εταιρειών αλλά διευρύνθηκαν λόγω της προσθήκης των τεχνολογιών για την αξιοποίηση βιομάζας στο νέο σχέδιο.

2. Το σχέδιο δεν έχει καταληκτική ημερομηνία και παραμένει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση της διαθέσιμης ισχύος για κάθε κατηγορία επενδύσεων, ή μέχρι την έκδοση οποιουδήποτε αναθεωρημένου σχεδίου. Αυτό ισχύει και για την Υποκατηγορία Α2: ΦΒ συστήματα για τις κατοικίες μη ευάλωτων καταναλωτών (χωρίς την καταβολή χορηγίας).

3. Η συνολική ισχύς που διατίθεται για κάθε κατηγορία επενδύσεων στα πλαίσια των σχεδίων που εκδίδονται από το Υπουργείο, κατανέμεται κατόπιν διαβούλευσης του Υπουργείου με τη ΡΑΕΚ, τον ΔΣΜΚ και τον ΔΣΔ λαμβάνοντας υπόψη τους εξής παράγοντες:

i. Την ισχύ που απαιτείται για επίτευξη των στόχων για την Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ που τέθηκαν στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για τις ΑΠΕ (παρ. 1).

ii. Την ευστάθεια και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα πιο πάνω.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων