Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.883

Απάντηση ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.883, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Όσον αφορά την ερώτηση με αριθμό 23.06.011.01.883, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

(α) Με βάση τη σύμβαση κατασκευής, το έργο θα έπρεπε αρχικά να παραδοθεί στις 20/1/2017. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρξαν κάποιες δικαιολογημένες εγκρίσεις/παρατάσεις χρόνου. Επίσης υπήρξε αίτημα του Αναδόχου κατασκευής για ανακατανομή των ποσοστών συμμετοχής των εταιρειών που ανέλαβαν το έργο, το οποίο παραπέμφθηκε στις αρμόδιες επιτροπές (ΤΕΑΑ, ΚΕΑΑ) και εγκρίθηκε.

(β) Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά από τις αρχές Μαΐου 2017. Στο παρόν στάδιο διεξάγονται οι ηλεκτρολογικοί έλεγχοι για σύνδεση της Μονάδας από συνεργεία της ΑΗΚ. Παρατηρήθηκαν κάποιες καθυστερήσεις κατά την διάρκεια των ελέγχων, λόγω τεχνικής ιδιαιτερότητας του έργου. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, η Μονάδα αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία την 21η Αυγούστου 2017 και σε κανονική λειτουργία μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας, δηλαδή την 21η Οκτωβρίου 2017, νοουμένου ότι δεν θα παρουσιαστούν οποιαδήποτε προβλήματα τεχνικής φύσεως. Η Μονάδα θα εξυπηρετεί τους Δήμους και τις κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού. Με βάση τη σύμβαση, οι συμφωνημένες τιμές παραλαβής είναι οι ακόλουθες:

Σύμμεικτα απορρίμματα: €19/τόνο
Ογκώδη απορρίμματα: €19/τόνο
Προδιαλεγμένα: €-10/τόνο
Μεταφορά ΣΜΑ Καντού: €10,80/τόνο
Μεταφορά δευτερογενούς καυσίμου: €1,50/τόνο

Σημειώνεται ότι οι άνωθεν τιμές είναι αρχικές τιμές σύμβασης και υπόκεινται σε αναπροσαρμογή τιμών (VOP).

(γ) Τα υλικά τα οποία θα παράγονται στη Μονάδα από την επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων είναι τα ανακυκλώσιμα τα οποία ανήκουν στον Εργολάβο και τα οποία θα εμπορεύεται, το δευτερογενές καύσιμο SRF/RDF το οποίο ανήκει στον Εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες για τελική διάθεσή του, και ποσότητα υπολειμμάτων τα οποία θα καταλήγουν στη λεκάνη του ΧΥΤΥ για υγειονομική ταφή.

(δ) Με βάση τη σύμβαση υπήρχε σχεδιαστική πρόνοια η Μονάδα να μπορεί να επεξεργάζεται επίσης 15.000 τόνους ανά έτος προδιαλεγμένων πράσινων ή/και οργανικών βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, εφόσον αυτά δεν θα οδηγηθούν σε υφιστάμενες ιδιωτικές μονάδες κομποστοποίησης, τα οποία θα συλλέγονται σε ξεχωριστό χώρο υποδοχής και θα υπόκεινται σε διεργασίες ταχείας κομποστοποίησης για την παραγωγή compost σε ξεχωριστό χώρο.

(ε) Το παραγόμενο δευτερογενές καύσιμο SRF/RDF ανήκει στον Εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να εξεύρει τρόπο διάθεσής του.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων