Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.836

 

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.836, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
 

«Αφαίρεση των μεταλλικών κατασκευών και πινακίδων από Έργα που δεν έχουν απομακρυνθεί μετά από πάροδο πολλών ετών
Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τους όρους των Συμβολαίων, οι Εργολάβοι, με την Τελική Παραλαβή των Έργων, οφείλουν να προχωρήσουν στην απομάκρυνση των πινακίδων στις οποίες αναγράφονται τα στοιχεία του Έργου.

Έχουν δοθεί οδηγίες στους Επαρχιακούς Μηχανικούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων όπως προχωρήσουν άμεσα στον εντοπισμό και στην αφαίρεση των μεταλλικών κατασκευών και πινακίδων που δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί, από Έργα που έχουν ήδη συμπληρωθεί.

Επιπρόσθετα, ζητήθηκε από τους αρμόδιους Επαρχιακούς Μηχανικούς, τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την εργασία αυτή, να σταλούν σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης μετάλλων/επεξεργασίας αποβλήτων.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων