Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.829

 

Απάντηση ημερομηνίας 19 Απριλίου 2018 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.829, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεόπεμπτου
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση με αρ. φακέλου 23.06.011.01.829 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω για τα ακόλουθα:
 

(α) Σε διάφορα Σχέδια που υλοποιήθηκαν με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Εγγύηση για τη Νεολαία” συμμετείχαν μέχρι το τέλος του 2017, 2943 νέα πρόσωπα. Η ανά πρόγραμμα κατανομή τους είναι η πιο κάτω:

1. “Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις Οργανισμούς”
Κατά την 1η πρόσκληση του Σχεδίου (20/2/2014 μέχρι 28/3/2014), συμμετείχαν 1 138 άνεργοι νέοι, εκ των οποίων οι 897 ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα τοποθέτησής τους, ενώ από τη δεύτερη πρόσκληση του Σχεδίου (15/6/2015 μέχρι 18/9/2015) επωφελήθηκαν 601 άνεργοι νέοι εκ των οποίων οι 459 ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα τοποθέτησης.

2. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων Νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών
Κατά την 1η πρόσκληση του Σχεδίου (7/11/2016 μέχρι 31/12/2016) εγκρίθηκαν 370 αιτήσεις, ενώ κατά τη δεύτερη πρόσκληση του Σχεδίου (24/04/2017 μέχρι 31/05/2017) εγκρίθηκαν 284 αιτήσεις. Κατά την 3η πρόσκληση του Σχεδίου (07/08/2017 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου) εγκρίθηκαν 117 αιτήσεις.

3. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών
Κατά την 1η πρόσκληση του Σχεδίου (24/4/2017 μέχρι 31/5/2017) εγκρίθηκαν 393 αιτήσεις, ενώ κατά τη δεύτερη πρόσκληση του Σχεδίου (06/07/2017 μέχρι 03/10/2017) εγκρίθηκαν 40 αιτήσεις.

(β) Σε σχέση με το ποσοστό επίτευξης των στόχων του προγράμματος για τους νέους που έχουν λάβει μέρος παρατίθεται ο πιο κάτω Πίνακας:
 

 

“Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις Οργανισμούς”:

 

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων Νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών:

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών:

Στόχος

2 500

1 400

800

Αιτήσεις

3 277

1 608

842

Συμμετέχοντες

1 739

771

433

% Συμμετεχόντων σε σχέση με τον αριθμό αιτήσεων

53%

48%

51%

% Συμμετεχόντων σε σχέση με τον αριθμό στόχου

70%

55%

54%

Ολοκλήρωσαν

1 356

Αναμένεται αξιολόγηση των δεικτών

Αναμένεται αξιολόγηση των δεικτών

Ποσοστό όσων ολοκλήρωσαν τα προγράμματα στο σύνολο των συμμετεχόντων

76%

Λαμβάνονται

αιτήσεις

Λαμβάνονται

αιτήσεις

Ποσοστό όσων ολοκλήρωσαν τα προγράμματα σε σχέση με τον αριθμό στόχου

53%

 

 


(γ) Από την Πρωτοβουλία Απασχόλησης των Νέων, που αποτελεί χρηματοδοτικό πόρο της Ένωσης, κατανεμήθηκε στην Κύπρο ποσό ύψους €11,6 εκ. Ο προϋπολογισμός της Κύπρου για την υλοποίηση των μέτρων της δράσης “Εγγύηση για τη Νεολαία” ανέρχεται συνολικά στα €25,2 εκ., τα οποία περιλαμβάνουν και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το ποσό αυτό είναι προγραμματισμένο να χρηματοδοτήσει δράσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιδοτημένη απασχόληση και παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και ενημέρωσης των νέων που ικανοποιούν τον όρο ΝΕΕΤ (not in employment, education or training) για ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης.

To συνολικό ποσό το οποίο έχει δαπανηθεί από την ΑΝΑΔ για την εφαρμογή του σχεδίου “Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις Οργανισμούς” μέχρι σήμερα ανέρχεται στα €6.380.110 (ποσοστό 25,3% του συνολικού προϋπολογισμού της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Νέων). Στο πιο πάνω ποσό θα προστεθούν και οι δαπάνες για τα Σχέδια Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας μέχρι 31/12/2017 “Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων Νέων Ηλικίας μέχρι 25 ετών” και “Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών” που μέχρι σήμερα ανέρχεται στα €481.595 (ποσοστό 1,9% του συνολικού προϋπολογισμού της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Νέων). Το ποσό το οποίο αναμένεται να δαπανηθεί ανέρχεται στα €8,0 εκ. για το πρώτο Σχέδιο και €6,7 εκ. για το δεύτερο Σχέδιο (ποσοστό 58,3% του συνολικού προϋπολογισμού της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Νέων).

(δ) Όσον αφορά το “Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Διετούς Διάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις Οργανισμούς” που υλοποίησε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού διεξήχθησαν αξιολογήσεις για την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων με εξωτερικούς αξιολογητές που κατέδειξαν ότι το Σχέδιο ήταν αποτελεσματικό. Όσον αφορά το “Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Ανέργων Νέων Ηλικίας μέχρι 25 ετών” και το “Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών” θα διεξαχθεί έρευνα 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής των δικαιούχων στο σχέδιο.

(ε) Δεδομένου ότι η ανεργία εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αύξηση του προϋπολογισμού της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης των Νέων κατά €2 δισ. (από €6,4 δισ. σε €8,4 δισ.). Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Κύπρος θα προχωρήσει σε επέκταση της περιόδου εφαρμογής του σχεδίου “Εγγύηση για τη Νεολαία” μέχρι το 2022.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων