Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.825

 

Απάντηση ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.825, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

  1. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εκπονηθεί 3 μελέτες για λογαριασμό του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, οι οποίες αφορούν τις προοπτικές και την ανάπτυξη της Κυπριακής Ναυτιλίας.

  2. Η πρώτη χρονολογικά μελέτη με θέμα “Το μέλλον της Ναυτιλίας στην Κύπρο” (“Study on the future of Shipping in Cyprus”) είχε στόχο τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης για τη ναυτιλιακή βιομηχανία της Κύπρου. Μέσω της μελέτης αυτής προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται ειδικά στρατηγικά μέτρα, προκειμένου να ενισχυθεί ο εμπορικός στόλος της Κύπρου και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής ναυτιλίας.

  3. Τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα έχουν ήδη εφαρμοστεί, ενώ τα υπόλοιπα είναι υπό μελέτη και σχεδιασμό εφαρμογής/υλοποίησης.

  4. Στην συγκεκριμένη μελέτη δεν περιλαμβάνεται κάποια αναφορά σε σχέση με τη διαχείριση των κυπριακών λιμανιών, αλλά γίνονται κάποιες επιμέρους αναφορές στα κυπριακά λιμάνια οι οποίες εδράζονται στο γεγονός ότι τα λιμάνια συναποτελούν μαζί με πολλές άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες το Κυπριακό ναυτιλιακό σύμπλεγμα.

  5. Η δεύτερη χρονολογικά μελέτη ολοκληρώθηκε περί τα τέλη Νοεμβρίου του 2016 με θέμα “Μελέτη Εξεύρεσης Αγορών, Τύπων Πλοίων και Πελατών για Προσέλκυση τους στο Κυπριακό Νηολόγιο”. Τα αποτελέσματα της μελέτης τυγχάνουν αξιοποίησης από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας ώστε να ετοιμαστεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο στόχευσης πλοιοκτητών ανά το παγκόσμιο με σκοπό την προσέλκυση πλοίων στο Κυπριακό Νηολόγιο. Όπως γίνεται αντιληπτό, στην συγκεκριμένη μελέτη δεν γίνεται καμία αναφορά στη διαχείριση των κυπριακών λιμανιών και γενικά στα κυπριακά λιμάνια.

  6. Η τρίτη χρονολογικά μελέτη είχε ως αντικείμενο την “Αναδιάρθρωση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας”, εκπονήθηκε από ιδιωτικό οίκο και παραδόθηκε πρόσφατα (τέλη Απριλίου 2017) στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. Στόχος της μελέτης ήταν η αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά στην αναδιάρθρωση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, ώστε αυτό να μπορεί να ανταποκριθεί επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας και του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού που παρατηρείται, τόσο στις νηολογήσεις πλοίων, όσο και στην προσέλκυση ναυτιλιακών εταιρειών για εγκατάσταση. Στην συγκεκριμένη μελέτη δεν περιλαμβάνεται κάποια αναφορά στη διαχείριση των κυπριακών λιμανιών και γενικά στα κυπριακά λιμάνια.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων