Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.822

Απάντηση ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.822, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση, θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

1. Η διαδικασία για την παραχώρηση της διαχείρισης του λιμανιού/μαρίνας της Λάρνακας βρίσκεται σε εξέλιξη. Επί του παρόντος, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της διαδικασίας για προεπιλογή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε τους επιτυχόντες για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε πρόσκληση για υποβολή προσφορών (Invitation to tender). Η διαδικασία έχει, επί του παρόντος, παγοποιηθεί λόγω λήψης προσωρινών μέτρων, μετά από απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

2. Αναφορικά με το ερώτημά σας για την πιθανότητα επηρεασμού του ανταγωνισμού στο εμπόριο, λόγω πιθανής συγκέντρωσης, σας πληροφορώ ότι το θέμα αυτό αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για το σκοπό αυτό, έχει συμπεριληφθεί στα έγγραφα για την ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας απαραίτητη προϋπόθεση, να ολοκληρωθεί η εξέταση της συγκέντρωσης, πριν την ανάληψη των εργασιών από οποιοδήποτε οικονομικό φορέα.

3. Σε σχέση με τη διαχείριση του Λιμανιού Λεμεσού, σημειώνεται ότι οι εγγεγραμμένες Κυπριακές εταιρείες που διαχειρίζονται το Λιμάνι Λεμεσού έχουν υποχρέωση να μην μετέχουν σε άλλες δραστηριότητες από αυτές που καθορίζονται στις Συμβάσεις Παραχώρησης, και των οποίων ο χώρος καθορίζεται σε συγκεκριμένο χάρτη στο Λιμάνι Λεμεσού. Σχετικό άρθρο είναι το 8.1.3 στις 3 Συμβάσεις Παραχώρησης, αλλά και το μέρος 2 (schedule 2) στο οποίο γίνεται η σχετική αναφορά στην περιοχή που έχει εξουσιοδότηση η κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Αντίγραφα των πιο πάνω αναφερόμενων άρθρων, των schedule 2 και των ορισμών από τις Συμβάσεις Παραχώρησης επισυνάπτονται αυτούσια.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων