Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.815

 

Απάντηση ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2017 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.815, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει αναλάβει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τη μεταφορά της Οδηγίας 2014/94ΕΕ για την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών, στο εθνικό δίκαιο.

3. Στο πλαίσιο της Οδηγίας, η οποία θέτει πρακτικούς στόχους, προωθείται ειδικά η ανάπτυξη της αγοράς και των σχετικών υποδομών για τη χρήση ηλεκτρισμού, υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), συμπιεσμένου φυσικού αέριου (CNG) και υδρογόνου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από τα υγρά ορυκτά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών.

4. Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, υπέβαλε αίτηση για την εξασφάλιση του ποσού του €1.500.000 από τα διαρθρωτικά ταμεία της EE, για την προώθηση και ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το εγκεκριμένο κονδύλι των Διαρθρωτικών Ταμείων, μπορεί να διατεθεί σε δράσεις/έργα τα οποία βρίσκονται εντός του πλαισίου που ορίζει η πρόταση για τη χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

5. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στην προσπάθειά του για προώθηση της χρήσης του ηλεκτρικού οχήματος, προτίθεται να προχωρήσει μέσω του ΤΗΜΥ στην εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κατά την περίοδο 2017-2020 σε διάφορα μέρη του οδικού δικτύου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο παρόν στάδιο, το ΤΗΜΥ προχωρεί με τη μελέτη για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των εν λόγω δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης στις τοποθεσίες που έχουν προκαταρκτικά επιλεγεί έτσι ώστε να ετοιμαστεί το τεχνικό δελτίο του έργου και να υποβληθεί στη ΓΔ ΕΠΣΑ για έγκριση.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειαστείτε.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων