Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.796

 

Απάντηση ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2017 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.796, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. φακέλου 23.06.011.01.796 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι με στόχο τη βέλτιστη δυνατή ρύθμιση του θέματος που προκύπτει αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος κατ’ οίκον φροντίδας, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέθεσε στην Βουλή των Αντιπροσώπων το περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νομοσχέδιο, το οποίο έχει ψηφισθεί σε νόμο στις 14/07/2017 [Ν.114(Ι)/2017]. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που ισχύουν, το επίδομα για κατ’ οίκον φροντίδα θα δύναται να καταβάλλεται απευθείας στο φυσικό πρόσωπο με το οποίο ο δικαιούχος έχει συνάψει σύμβαση για παροχή τέτοιων υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων