Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.779

 

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.779, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Αξιοποίηση αδρανών υλικών του μεταλλείου Μαθιάτη
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως απέστειλε στις 21/10/2016 αίτηση της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας συνοδευόμενη με Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για την αξιοποίηση των χρυσοφόρων αποθεμάτων του παλαιού μεταλλείου του Στρογγυλού στην Κοινότητα Μαθιάτη η οποία εξετάστηκε στις 28/02/2017 στην Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Μεταξύ άλλων θεμάτων τα σημεία τα οποία συζητήθηκαν και τέθηκαν προβληματισμοί σχετικά με την αδειοδότηση του έργου είναι ο εντοπισμός χειρόπτερων ειδών τα οποία διαβιούν στις γαλαρίες και βρίσκονται στα όρια του μεταλλείου, η αρχαία πολιτιστική κληρονομιά η οποία εντοπίστηκε εντός του Μεταλλείου και συγκεκριμένα ο εντοπισμός υψικαμίνου στην νότια πλευρά του μεταλλείου, καθώς και η οχληρία εξαιτίας του κυκλοφοριακού φόρτου που θα δημιουργήσουν τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς στις κοινότητες Μαθιάτη και Αγίας Βαρβάρας.

Σχετικά με το θέμα πολιτιστικής κληρονομιάς, το Τμήμα Αρχαιοτήτων απέστειλε επιστολή με την οποία αναφέρει τον εντοπισμό αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς στα όρια της νότιας πλευράς του Μεταλλείου.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος θα λάβει υπόψη τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, τις θέσεις των μελών της Επιτροπής, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων αρχών και ενδιαφερόμενων κοινοτήτων, για την γνωμάτευση του έργου. Η εν λόγω αξιολόγηση της

Περιβαλλοντικής Αρχής αναμένεται να ολοκληρωθεί και να εκδοθεί η γνωμάτευση.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους θερμούς μου χαιρετισμούς.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων