Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.770

 

Απάντηση ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2017 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.770, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη
 

«Θέμα: Υπογειοποίηση καλωδίων των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στη Γεροσκήπου

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι η ερώτησή σας διαβιβάστηκε στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για τα σχόλια και τη θέση της Αρχής. Σας διαβιβάζεται η ακόλουθη απαντητική επιστολή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου:

Υπογειοποίηση μέρους της Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς ‘Ανατολικό-Χατζηπασχάλης’ 132kV στο Δήμο Γεροσκήπου στην Πάφο

Η Αρχή Ηλεκτρισμού προτίθεται να προχωρήσει στην υπογειοποίηση μέρους της εναέριας γραμμής Μεταφοράς ‘Ανατολικό-Χατζηπασχάλης’ 132kV, από την κοίτη του ποταμού Αχέλειας μέχρι τον Υποσταθμό Μεταφοράς ‘Χατζηπασχάλης’, η οποία διέρχεται από τις οικιστικές ζώνες και τις υπό ανάπτυξη περιοχές του Δήμου Γεροσκήπου και της περιοχής της Κάτω Πάφου.

Η υπογειοποίηση η οποία θα είναι μεταξύ των σημείων Α και Β, όπως φαίνεται στο σχέδιο που επισυνάπτεται αποτελεί δέσμευση της Αρχής Ηλεκτρισμού με βάση τον όρο (502) της Πολεοδομικής Άδειας ΠΑΦ/0803/1999, ημερομηνίας 29/08/2000, η οποία αφορούσε την εγκατάσταση της Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς ‘Ανατολικό-Χατζηπασχάλης’ 132kV.

Προϋπόθεση για την πιο πάνω υπογειοποίηση αποτελούσε η ολοκλήρωση του δρόμου που συνδέει το Αεροδρόμιο Πάφου με τον Νότιο Παρακαμπτήριο ο οποίος έχει ολοκληρωθεί μέσα στο έτος 2014 και στον οποίο έχουν τοποθετηθεί σωλήνες από τα Δημόσια Έργα για την εγκατάσταση καλωδίων.

Όμως η υλοποίηση τέτοιων Έργων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την Αρχή Ηλεκτρισμού αλλά και από άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες. Για να καταστεί δυνατή η πιο πάνω υπογειοποίηση η Αρχή Ηλεκτρισμού έπρεπε να εξασφαλίσει χώρο εμβαδού 320 τ.μ. περίπου (32Χ10 μέτρα) για την εγκατάσταση Τερματικού Πυλώνα και εξοπλισμού που θα τερματίσει η εναέρια γραμμή και θα συνδεθεί το υπόγειο καλώδιο και ως ο πλέον κατάλληλος επιλέγηκε το τεμάχιο αρ. 170 (μέρος), Φ/Σχ.LI/28Ε2 το οποίο ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μετά από αίτηση της ΑΗΚ (ΑΔΧ60/2010) μέσω του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου 2016 η εκμίσθωση της πιο πάνω γης από την Αρχή Ηλεκτρισμού αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς της πιο πάνω υπογειοποίησης.

Για την περίφραξη του εν λόγω χώρου έχει εξασφαλιστεί η Πολεοδομική Άδεια με αρ. ΠΑΦ/1014/2016 ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2017 και εκκρεμεί η εξασφάλιση Άδειας Οικοδομής για την οποία η ΑΗΚ υπέβαλε αίτηση στο Δήμο Γεροσκήπου με αριθμό Β13/2017 ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017.

Επισημαίνεται πως ακόμη εκκρεμεί στο Δικαστήριο αγωγή (1601/2015) από το Δήμο Γεροσκήπου εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού λόγω καθυστέρησης υπογειοποίησης της πιο πάνω Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς.

Η υλοποίηση του Έργου προγραμματίζεται στα πλαίσια ευρύτερου Διαγωνισμού εγκατάστασης υπογείων καλωδίων Μεταφοράς. Ο Διαγωνισμός αυτός αναμένεται να εκδοθεί και κατακυρωθεί περί τα τέλη του 2017. Ως εκ τούτου η εγκατάσταση των υπογείων καλωδίων που θα αντικαταστήσουν την Εναέρια Γραμμή Μεταφοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.

Επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω αναφερόμενα χρονοδιαγράμματα είναι ενδεικτικά αφού η υλοποίηση τέτοιων έργων εξαρτάται και από άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς αλλά και αστάθμητους παράγοντες που ενδεχομένως η Αρχή Ηλεκτρισμού εκ των πραγμάτων να μην είναι δυνατό να ελέγξει.”.

2. Αναφέρεται σχετικά ότι η Ερώτηση αφορά το ίδιο θέμα με την Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.742 ημερομηνίας 31/03/2017 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους που απαντήθηκε με την ταυτάριθμη επιστολή μας ημερομηνίας 2/8/2017.»
 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων