Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.756

 

Απάντηση ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.756, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, των βουλευτών κ. Χρίστου Ορφανίδη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας και Λευκωσίας, αντίστοιχα
 

«Υπεράντληση του υδροφορέα στις περιοχές Κιτίου, Περβολιών, Δρομολαξιάς, Μενεού και Τερσεφάνου
 

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Η περιοχή βρίσκεται εντός του υδατικού σώματος “CY3 Κίτι-Περβόλια” και έχει χαρακτηρισθεί ποσοτικά και ποιοτικά ως “κακή”. Οι αρδευτικές ανάγκες της περιοχής είναι μεγάλες και η ετήσια άντληση υπολογίζεται στα 2,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, όγκος μεγαλύτερος από τον φυσικό εμπλουτισμό, με αποτέλεσμα την πτώση της στάθμης κάτω από το επίπεδο της θάλασσας με επακόλουθο την υφαλμύριση των παραλιακών περιοχών.

3. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας. Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στα πλαίσια εφαρμογής του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου του 2010, για να μπορέσει να ελέγξει την άντληση από τον υδροφορέα, προχώρησε στην αδειοδότηση των γεωτρήσεων, κάτω από αυστηρά κριτήρια, καθορίζοντας ποσότητες άντλησης από τις γεωτρήσεις. Για όσες γεωτρήσεις δεν έχουν άδεια, το ΓΑΥ είναι στη διαδικασία εντοπισμού τους και θα προβεί στο σταδιακό κλείσιμό τους όπως προνοεί και η Νομοθεσία.

4. Επιπλέον, πληροφορείστε, ότι επειδή ο υδροφορέας έχει χαρακτηριστεί και ως υφάλμυρος, τα κριτήρια αδειοδότησης γεωτρήσεων είναι τα πιο αυστηρά σε σχέση με τους άλλους υδροφορείς και ουσιαστικά η αδειοδότηση νέων γεωτρήσεων στην περιοχή είναι αδύνατη, περιλαμβανομένων ακόμα και γεωτρήσεων που βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές και που προορίζονται για άρδευση κήπου κατοικίας.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων