Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.011.01.755

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.755, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού
 

«Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

α. Η Αστυνομία από την 1η Μαρτίου 2013 μέχρι σήμερα έχει αγοράσει δέκα (10) οχήματα ΚΙΑ Ceed, συνολικού κόστους €259.800 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), τα οποία παραχωρήθηκαν στο Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου.
β. Για την προμήθεια των υπό αναφορά οχημάτων προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός της Αστυνομίας Δ.Ο. 22/2015 με βάση τον Περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμήθειες και Υπηρεσιών Νόμο του 2006 (Ν.12(1)/2006). Σύμφωνα με την Κατηγορία Β των εγγράφων του διαγωνισμού ορίστηκε ως αντικείμενο της σύμβασης η προμήθεια δέκα (10) οχημάτων με αμάξωμα τύπου Estate (Touring/Tourer/Station Wagon) κανονικής ισχύος.
γ. Στο Διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά δύο οικονομικοί φορείς, ο ένας από τους οποίους προσέφερε την τιμή των €14.290,00 χωρίς Φ.Π.Α. για έκαστο όχημα και ο άλλος ο οποίος προσέφερε την τιμή των €16.682,00 χωρίς Φ.Π.Α. για έκαστο όχημα. Η προσφορά κατακυρώθηκε με απόφαση του Συμβουλίου Προσφορών στις 24/7/2015, στον προσφοροδότη με την πιο συμφέρουσα προσφορά που είναι ο προμηθευτής των οχημάτων ΚΙΑ.»
 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων